Privatperson Logga in

Ungdomar läser och skriver

- specialpedagogiska perspektiv

Skickas följande arbetsdag

301 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Lärare på högstadiet eller gymnasieskolan behöver strategier att möta ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Det räcker ofta inte med att sätta in åtgärder tidigt i livet för att få svårigheterna att upphöra. Problemen påverkar ungdomar mycket i skolan och komplicerar relationen mellan lärare och elev. Därför erbjuder nu denna bok både nya forskningsrön inom området och praktiska strategier för att underlätta lärandet för dessa ungdomar. Den ger dig en fördjupad kunskap om både de funktionsn...

Information

Illustratör:

Lova Ernfors

ISBN:

9789144083377

Utgivningsår:

2014

Artikelnummer:

36402-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

272

Författare

Siv Fischbein

Siv Fischbein är professor emerita i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde behandlar samspelet mellan arvs- och milj...

Åsa Alberyd Öfors

Åsa Alberyd Öfors är mellanstadielärare med vidareutbildning inom specialpedagogik. Hon har sedan slutet av 1990-talet arbetat med datorstöd för ba...

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped, med. dr i logopedi och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Hö...

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam, fil.dr, professor i tvåspråkighetsforskning, föreståndare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Juha Kere

Juha Kere (född 1958) är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet (sedan 2001). Han tog läkarexamen från Helsingfors universitet 198...

Ulla Lahtinen

Ulla Lahtinen är professor emerita i specialpedagogik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Hon har en bakgrund i fysioterapi och forskning...

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läroch läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervis...

Torbjörn Lundgren

Torbjörn Lundgren är författare till både skönlitteratur och facklitteratur. Han har själv dyslexi och han har i tjugofem års tid drivit olika proj...

Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller är doktor i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads u...

Monica Reichenberg

Monica Reichenberg har arbetat i många år som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar,...

Margareta Sandström

Margareta Sandström är professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör lärare–elevkommunikat...

Kristina Ström

Kristina Ström är professor i specialpedagogik. Hon är verksam vid Åbo Akademis Pedagogiska fakultet i Vasa, Finland. Hennes forskningsområden berö...

Ulla Sundberg

Ulla Sundberg är universitetslektor vid avdelningen för fonetik, institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Det främsta forskningsintres...

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd är doktor i specialpedagogik och senior lektor vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare undervisat vid andra lärosäten, främst ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer