Föräldrasamverkan

Att bygga tillit

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt, inte minst när det uppstår problem av olika slag. I den här antologin beskrivs med hjälp av aktuell forskning och beprövad erfarenhet hur skolan kan utveckla mötet med föräldrar och vårdnadshavare. Några områden som behandlas är: hur ett gott förebyggande arbete med förtroendeskapande strategier kan leda till tillitsfulla relationer mellan skola och hem det viktiga mötet i utvecklings...

En mycket användbar bok, som bidrar till ett område där många som är verksamma i skolan kan behöva stöd.

Information

ISBN:

9789144111490

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39148-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

240

Författare

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

Eva Anderberg

Eva Anderberg är mellanstadielärare och sedan 2004 lärarutbildare vid Stockholms universitet. Hon tog sin lärarexamen 1987 och arbetade sedan i nor...

Anders Bjur

Anders Bjur är verksam som rektor på en F–9 skola med tillhörande förskola i Sollentuna sedan 2007. För närvarande är han tjänstledig från skolan f...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Lars Erikson

Lars Erikson är filosofie doktor och lektor i pedagogik. Han forskar och undervisar på institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetens...

Hans Fröman

Hans Fröman är socionom med mångårig erfarenhet av konsultativt och handledande arbete med skola/förskola som dominerande arbetsområde. Han handled...

Sara Irisdotter Aldenmyr

Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning är främst inriktad mot lärares yrkesetik, etiska...

Inger Nordheden

Inger Nordheden är mellanstadielärare, författare och tidigare lärarutbildare på institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Inger h...

Gudrun Rendling

Gudrun Rendling har en juris kandidatexamen och arbetar för närvarande som förbundsjurist på Friskolornas riksförbund. I arbetet ingår bland annat ...

Marita Sandin Larsson

Marita Sandin Larsson är rektor på Freinetskolan Hugin i Norrtälje med lång erfarenhet av förskola, skola och fritids. Hon är utbildad 1–7-lärare o...

Anneli Vossman Strömberg

Anneli Vossman Strömberg är sedan 2007 rektor på Freinetskolan Mimer i Norrtälje, där hon tidigare var lärare och arbetslagsledare sedan starten 19...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer