Interkulturell religionsdidaktik

Utmaningar och möjligheter

Skickas följande arbetsdag

393 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell kompetens präglad av ett ansvarsfullt förhållningssätt. Samtidigt har religion blivit ett alltmer laddat ämne i samhällsdebatten. Hur ska lärare i religionskunskap ta sig an utmaningarna i det mångkulturella klassrummet? Boken närmar sig ämnet interkulturell religionsdidaktik ur en mängd synvinklar. Livfulla skildringar från mångkulturella klassrum varvas med mer teoretiskt resoneran...

Det vi tar med oss från boken är en påminnelse om att det förändrade klassrummet erbjuder stora möjligheter och att klassen bör ses som en resurs, där man kan ta tillvara den religiösa och kulturella mångfald som finns.

Information

Språk:

Svenska (special)

ISBN:

9789144120720

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39674-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

360

Författare

Olof Franck

Olof Franck är docent i religionsfilosofi och universitetslektor och har forskningsintressen inom framför allt det etikdidaktiska kunskapsområdet. ...

Peder Thalén

Peder Thalén är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl är vikarierande lektor i religionsvetenskap, undervisar inom lärarutbildningen vid Södertörns högskola och forskar inom pedagogisk ...

Jenny Berglund

Jenny Berglund är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning och undervisning berör framför allt olika aspekter av islam...

Bosse Bergstedt

Bosse Bergstedt är professor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och bitr. föreståndare för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet...

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson är docent i religionspedagogik och lektor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet. Genomgående teman i Carolines forskni...

Carina Holmqvist Lidh

Carina Holmqvist Lidh är utbildad lärare i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 4–9 och har mer än 15 års lärarerfarenhet. 2016 tog hon filos...

Robert Jackson

Robert Jackson är professor emeritus i Religions and Education vid University of Warwick, Storbritannien, och gästprofessor vid Stockholms universi...

Hedvig Jannert

Hedvig Jannert är gymnasielärare i svenska och religionskunskap. Hon är förstelärare på Angeredsgymnasiet/Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Hon är...

Hans Lorentz

Hans Lorentz är fil.dr i pedagogik och lektor vid Lunds universitet. Han är seniorforskare i kultur- och samhällsvetenskap och har forskat om hur i...

Malin Löfstedt

Malin Löfstedt är lektor i religionsdidaktik och etik vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2005 med en avhandling i skärningspunkten mellan eko...

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson är doktor i etik och lektor i religionsvetenskap med inriktning mot etik och religionsdidaktik vid Södertörns högskola. Han undervi...

Carola Nordbäck

Carola Nordbäck är docent i kyrkohistoria. Hon arbetar vid Mittuniversitetet med historie- och religionsdidaktisk forskning inriktad mot såväl form...

Charlotte Persson

Charlotte Persson är gymnasielärare i svenska och religionskunskap på Angeredsgymnasiet. Hon är förstelärare samt utbildningsledare och har särskil...

Peter Schreiner

Peter Schreiner är chef för Comenius-Institutet, Protestant Centre for Research and Development Education i Münster, Tyskland. Han studerade utbild...

Geir Skeie

Geir Skeie är professor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet och universitetet i Stavanger. Hans forskning har primärt varit inriktad mot...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer