Normkritisk pedagogik

Perspektiv, utmaningar och möjligheter

Skickas följande arbetsdag

359 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i kritisk pedagogik, queerteori och intersektionella perspektiv och uppstod från början i en pedagogisk kontext som en reaktion mot det som beskrevs som en toleranspedagogisk inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola. Syftet är att utforska och ifrågasätta hur de normer och maktrelationer som skapar skillnad genom perspektiv och praktiker präglar lärandeinsti...

Information

Illustratör:

Jonny Hallberg

ISBN:

9789144118086

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

39478-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

360

Författare

Lotta Björkman

Lotta Björkman är legitimerad gymnasielärare och var verksam som detta i 13 år. Lotta är expert på normkritisk pedagogik och har skrivit om och utb...

Janne Bromseth

Janne Bromseth, fil.dr, är köns- och sexualitetsforskare från NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet). Hon har forskat och undervisat ...

Jenny Bengtsson

Jenny Bengtsson arbetar som lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universite...

Martin Englund

Martin Englund arbetar som lärare i historia och religionskunskap på en gymnasieskola i Stockholm. Han är arbetslagsledare på Samhällsprogrammet, a...

Vivi Havia

Vivi Havias intresse för normkritik utgår från ett intresse för frågor kring makt och makthierarkier. Vivi har en magister­examen i demokratiutveck...

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann, fil.dr, är lektor och forskare i pedagogik och verksam vid Södertörns högskola. I sin forskning intresserar hon sig för didaktis...

Jonna Lappalainen

Jonna Hjertström Lappalainen är doktor i filosofi och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, där...

Aisha Lundgren Aslla

Aisha Lundgren Aslla är lärare med mångårig erfarenhet från för­skolan, hon arbetar i dag som pedagogisk handledare i förskolan och utbildare för l...

Sanna Mac Donald

Sanna Mac Donald är legitimerad lärare i svenska och tyska, och arbetar som detta sedan 2010. De senaste fyra åren har hon arbetat på Östra grundsk...

Anja Norell

Anja Norell är utbildare och metodutvecklare på Mångkulturellt centrum (MKC). Anja föreläser och utbildar inom normkritik, rasism och interkultural...

Marit Nygård

Marit Nygård är utbildare och metodutvecklare på Mång­kultu­rellt centrum (MKC). Marit utbildar olika yrkesgrupper inom ämnen som normkritik, rasis...

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg är legitimerad gymnasielärare och har sedan 2006 undervisat i svenska och filosofi i Örebro och Stockholms kommun. Intresset ...

Matilda Persson Sjödell

Matilda Persson Sjödell är utbildad lärare och har arbetat på såväl högstadiet och gymnasiet som i ideell verksamhet. Under sina drygt 15 år i skol...

Lena Sotevik

Lena Sotevik är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, där hon o...

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn är fil.dr. i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. I sin forskning intresserar han sig för sambandet mellan sp...

Emilia Åkesson

Emilia Åkesson är doktorand i pedagogik med genusinriktning vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Lin­köpings universitet. Emilia...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer