Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Elisabet Langmann

Kapitelförfattare

Elisabet Langmann, fil.dr, är lektor och forskare i pedagogik och verksam vid Södertörns högskola. I sin forskning intresserar hon sig för didaktiska frågor som rör skolans etik- och värde­grundsarbete samt för de mångtydiga och inte sällan mot­stridiga innebörder demokratiska värden som tolerans, ansvar, generositet och rättvisa rymmer. Inom ramen för ett europeiskt samverkansprojekt och med stöd i estetik och filosofi utvecklar hon för närvarande pedagogiska verktyg som kan underlätta för lärare och elever att engagera sig i svåra etiska diskussioner i det pluralistiska klassrummet. Elisabet har en bakgrund som gymnasielärare och lång erfarenhet av att bedriva undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på lärarutbildningen.

Elisabet Langmann, fil.dr, är lektor och forskare i pedagogik och verksam vid Södertörns högskola. I sin forskning intresserar hon sig för didaktiska frågor som rör skolans etik- och värde­grundsarbete samt för de mångtydiga och inte sällan mot­stridiga innebörder demokratiska värden som tolerans, ansvar, generositet och rättvisa rymmer. Inom ramen för ett europeiskt samverkansprojekt och med stöd i estetik och filosofi utvecklar hon för närvarande pedagogiska verktyg som kan underlätta för lärare och elever att engagera sig i svåra etiska diskussioner i det pluralistiska klassrummet. Elisabet har en bakgrund som gymnasielärare och lång erfarenhet av att bedriva undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete på lärarutbildningen.