ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv

En klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem

Skickas följande arbetsdag

417 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Boken är skriven av erfarna kliniker och forskare och ger aktuell kunskap om ADHD och autismspektrumstörningar. Stor tyngd läggs på att uppmärksamma livsperspektivet, liksom vikten av förståelse för individens kognitiva förmåga och stil för att göra en god bedömning av den enskilde patienten. Utredning, diagnossättning och behandlingsplanering diskuteras utförligt. Differentialdiagnostik och/eller samtidig psykiatrisk och social problematik, som exempelvis kriminalitet behandlas också. Ett fl...

Författarna klargör på ett utomordentligt sätt utredningsförfarande, diagnostisering och behandlingsplanering.

Information

ISBN:

9789144069005

Utgivningsår:

2013

Artikelnummer:

34059-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

328

Författare

Gunilla Thernlund

Gunilla Thernlund. Född 1942, specialist i barn- och ungdomspsykiatri 1975. Legitimerad psykoterapeut. Arbetat på det barn- och ungdomspsykiatriska...

Susanne Bejerot

Susanne Bejerot är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade 2000 på en avhandling om tvångssyndrom och autistiska drag. År 2002 utk...

Annika Brar

Ylva Ginsberg

Ylva Ginsberg. Född 1961, specialist i psykiatri 1999. Arbetar sedan 2000 med utredning av vuxna med misstänkta utvecklingsrelaterade kognitiva fun...

Taina Lehtonen

Taina Guldberg-Kjär. Född 1965, legitimerad psykolog 1993, specialist i neuropsykologi 2006, filosofie licentiat examen 2011 och är nu doktorand vi...

Lena Isaksen

Lena Isaksen. Född 1963, specialist i barn- och ungdomspsykiatri 1997. Sedan 1992 arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland, huvudsaklige...

Lena Nylander

Lena Nylander. Född 1948, specialist i allmän psykiatri 1980 och sedan dess anställd inom vuxenpsykiatrin i Lund, Psykiatri Skåne. Startade 1998 et...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer