Privatperson Logga in

Kommande

En lag för barn

Kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen

Skickas följande arbetsdag

262 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Hur kan ett barn definieras? Hur kan barn göras delaktiga i allt från stadsplanering till kulturella uttryck? Hur kan barns rättsmedvetande och engagemang stärkas och hur ser skärningspunkten ut mellan föräldrars rätt till yttrandefrihet och barns rätt till privatliv? Syftet med barnrättskonventionen är att inta ett barnrättsperspektiv på mänskliga rättigheter, men det är oklart hur inkorporeringen av barnrättskonventionen som lag kommer att fungera för det enskilda barnet. I En lag för bar...

Information

ISBN:

9789144137483

Utgivningsår:

2020

Artikelnummer:

40772-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

298

Författare

Tarja Karlsson Häikiö

Tarja Karlsson Häikiö är fil.dr i konst- och bildvetenskap och verksam som forskare och lärarutbildare vid Göteborgs universitet med tidigare yrkes...

Maj Asplund Carlsson

Maj Asplund Carlsson är professor emerita i utbildningsvetenskap och fil dr i litteraturvetenskap. Hon har tidigare varit verksam vid lärarutbildni...

Jeanette Sundhall

Jeanette Sundhall, filosofie doktor i genusvetenskap och lektor i kulturvetenskaper, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Fo...

Johan Alfredsson

Hannah Bartonek Åhman

Catarina Bengtsson

Natalie Davet

Natalie Davet, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Forsk-ningsin...

Sandra Hillén

Sandra Hillén är etnolog och har arbetat i flera projekt med inriktning på barn, mat och hälsa. I sitt pågående doktorandprojekt om barns matmiljöe...

Barbro Johansson

Barbro Johansson, docent i etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsintressen: barndom, barns delaktighet och b...

Olle Sjögren

Karolina Westling

Karolina Westling är universitetsadjunkt i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hon undervisar inom läraru...

Ylva Ågren

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer