Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Språket - grunden till din framtid

Läromedlet Språket - grunden till din framtid har på kort tid blivit mycket populärt i sva-undervisningen på grundvux. Detta kompletta läromedel innehåller allt eleverna behöver för att få en stabil språklig grund. Med hjälp av Språket - grunden till din framtid får eleverna lära sig hur de ska använda rätt ord, vid rätt tillfälle, för rätt mottagare.


Texter i olika genrer och på olika nivåer

Språket - grunden till din framtid är uppbyggd utifrån olika genrer och baserad på cirkelmodellen. För varje genre finns en exempeltext och fyra arbetstexter i ökande svårighetsgrad. Till alla texter, oavsett genre, finns läsförståelse- och diskussionsfrågor samt olika slags uppgifter, väl förankrade i kursplanen. I varje kapitel behandlas även olika grammatiska moment. 

Ordens kraft

Genom språket har vi möjlighet att påverka, göra vår stämma hörd och få våra ord lästa. Det som kännetecknar Språket - grunden till din framtid är den genomgående ambitionen att rusta eleverna med en språklig säkerhet och medvetenhet. Med god träning kan språket öppna dörrar till nya domäner och bli en väg in i framtiden.

Målgrupp

Materialet riktar sig till elever som läser svenska och svenska som andraspråk både på grundläggande vuxenutbildning delkurs 1-4 och på högstadiet årskurs 7-9. Det går också utmärkt att använda i t.ex. blandade klasser för grundläggande svenska/svenska som andraspråk.