Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Skrivande pågår

– arbeta aktivt med skrivstrategier

Skrivande pågår är en serie för mellanstadiet som tränar skrivande både i boken och i det digitala läromedlet. Läromedlet utgår från texter som är indelade i olika texttyper. Till varje text finns en faktaruta med kännetecken för den aktuella texttypen. Texterna följs av skrivstrategier ger konkret och strukturerad hjälp i elevernas skrivande.

Läromedlet utgår från de olika texttyper som finns med i kursplanen: argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande och instruerande texter. Till varje text finns en faktaruta som sammanfattar texttypiska drag. Det finns även uppgifter på tre nivåer:

  • studera texten
  • samtala om texten
  • skriv en text.

Varje bok inleds med ett uppslag som visar en sammanställning över de fem texttyperna och vad som är karaktäristiskt för dem. På uppslaget finns även en tankekarta som ger en introduktion till arbetet med texterna. Tankekartan kan också användas senare för repetition.


Digitalt läromedel

I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. De interaktiva uppgifterna ger övning i att använda skrivstrategier och kan användas på två sätt, antingen som förberedelse eller som efterarbete för att få redskap att gå vidare med sitt fortsatta skrivande. 

Elevbok

Boken består av texter som är indelade i olika texttyper samt övningar på tre nivåer. Texterna och övningarna ger eleven konkret och strukturerad hjälp i sitt skrivande. Eleven studerar och samtalar om texten innan det är dags att producera en egen text. I skrivuppgiften ingår att kontrollera och reflektera över sin text.

Elevpaket

I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och en tryckt elevbok. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.