Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Rik matematik F-klass

Rik matematik ger lärare stöd att planera, genomföra och utvärdera rik matematikundervisning. Rik matematikundervisning kännetecknas av aktiva elever och en aktiv lärare där begrepp, resonemang och problemlösning står i fokus.

Områden och lektionsserier

Rik matematik f-klass är uppdelat i områden. Varje område fokuserar på olika delar av matematiken, som taluppfattning, mönster eller geometri. Varje område inleds med en introduktion där man går igenom vad det är för matematik som området handlar om och hur undervisningen i området är upplagd, baserat på vad vi vet från forskning.

En lektionsseries uppbyggnad

Varje lektionsserie har ett antal lärandemål som visar vad eleverna ska lära sig under arbetet med lektionsserien. Lärandemålen hjälper dig som lärare att planera och genomföra undervisningen, baserat på lektionsförslagen. En lektionsserie består alltså av fyra lektionsförslag med bildspel. I den första lektionen introduceras det nya matematiska innehållet som eleverna ska arbeta med och lära sig under lektionsserien. Bildspelet ger dig som lärare stöd att visualisera, förklara och diskutera den matematik som är i fokus. I den andra och tredje lektionen får eleverna öva, ofta genom lek eller spel – och genom att arbeta i elevboken. I den fjärde och sista lektionen i lektionsserien sammanfattas de viktigaste lärdomarna och eleverna repeterar och tillämpar dem. Många lektioner avslutas med en avslutslapp som ger dig stöd att bedöma elevernas kunskaper.

Rik matematik Fk A omfattar:
  • Område 1: Mönster
  • Område 2: Antal och räkning
  • Område 3: Tal som antal och ordningstal
  • Område 4: Talraden 0–10
Rik matematik Fk B omfattar:
  • Område 5: Talen 1–5:s egenskaper
  • Område 6: Längd, mätning och tid
  • Område 7: Talen 6–10:s egenskaper
  • Område 8: Geometri
  • Område 9: Dubbelt och hälften

Läs mer om serien Rik matematik