Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Rik matematik för förskoleklass

Rik matematik F-klass

Med Rik matematik för förskoleklass får du som lärare ett bra stöd i att lära eleverna grundläggande matematik, samtidigt som du förbereder dem för matematikundervisningen i högre årskurser. Förskoleklassens material är anpassat för förskoleklassens behov av enklare lektioner, mycket laborativt arbete och längre tid med varje matematisk område. Rik matematikundervisning kännetecknas av aktiva elever och en aktiv lärare där begrepp, resonemang och problemlösning står i fokus.

Forskningsbaserat läromedel

Rik matematik är ett forskningsbaserat läromedel som ger stöd för en undervisning där eleverna utvecklar en djupare förståelse för matematik. Läromedlet är utvecklat och utprovat i samarbete mellan forskare och lärare, och bygger på resultatet av flera års forskning vid Mälardalens universitet om vad som kännetecknar en framgångsrik matematikundervisning och vilken undervisning som ger bäst resultat.

En rik matematikundervisning

Läromedlet ger dig stöd att bedriva en rik och varierad undervisning där eleverna får resonera, lösa problem, diskutera, tänka och räkna. På så sätt utvecklar de förståelsen för matematiken samtidigt som de lär sig att räkna. Vi kallar det rik matematikundervisning. Denna förståelseorienterade undervisning sker i samspel mellan dig som lärare och klassen, och mellan eleverna, innan de färdighetstränar i elevboken för att befästa det som de har lärt sig.

Lärarledda lektioner är navet i undervisningen

Du som lärare spelar en central roll. Det är du som håller ihop klassen kring samma matematiska innehåll, fångar upp och bygger vidare på elevernas egna tankar och styr mot det som eleverna ska lära sig, samtidigt som du vid behov utmanar elever på olika nivåer. För att du ska lyckas med detta innehåller lärarhandledningen många detaljerade lektionsförslag med bildspel till varje lektion.

Rik matematik Fk A omfattar:

  • Område 1: Mönster
  • Område 2: Antal och räkning
  • Område 3: Tal som antal och ordningstal
  • Område 4: Talraden 0–10

Rik matematik Fk B omfattar:

  • Område 5: Talen 1–5:s egenskaper
  • Område 6: Längd, mätning och tid
  • Område 7: Talen 6–10:s egenskaper
  • Område 8: Geometri
  • Område 9: Dubbelt och hälften

Områden och lektionsserier

Rik matematik f-klass är uppdelat i områden. Varje område fokuserar på olika delar av matematiken, som taluppfattning, mönster eller geometri. Varje område inleds med en introduktion där man går igenom vad det är för matematik som området handlar om och hur undervisningen i området är upplagd, baserat på vad vi vet från forskning.

En lektionsseries uppbyggnad

Varje lektionsserie har ett antal lärandemål som visar vad eleverna ska lära sig under arbetet med lektionsserien. Målen hjälper dig som lärare att planera och genomföra undervisningen, baserat på lektionsförslagen. En lektionsserie består alltså av fyra lektionsförslag med bildspel. I den första lektionen introduceras det nya matematiska innehållet som eleverna ska arbeta med och lära sig under lektionsserien. Bildspelet ger dig som lärare stöd att visualisera, förklara och diskutera den matematik som är i fokus. I den andra och tredje lektionen får eleverna öva, ofta genom lek eller spel – och genom att arbeta i elevboken. I den fjärde och sista lektionen i lektionsserien sammanfattas de viktigaste lärdomarna och eleverna repeterar och tillämpar dem. Många lektioner avslutas med en avslutslapp som ger dig stöd att bedöma elevernas kunskaper.

Läs mer om serien Rik matematik