Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Peak

– tillsammans mot toppen

Autentiska filmer, regionala röster och spännande texter inom aktuella och oväntade teman både engagerar och motiverar. Hela klassen kan arbeta tillsammans, var och en mot toppen av sin förmåga.

Fängslande teman

Peak erbjuder fem fullmatade och fängslande teman per årskurs. Teman som är lite utöver det vanliga såsom Myths and Legends, The Caribbean och Conspiracy Theories. I varje tema finns film, två texter varav en är en faktatext, hörövning, samt utvecklande uppgifter som tränar alla färdigheter. Strukturen är tydlig, men variationen stor och det bjuds på en mångfald av ämnen, perspektiv, genrer, engelska röster och uppgiftstyper – med Peak blir det aldrig tråkigt!

Tre nivåer stödjer och fördjupar

Stream, Support och Stretch är de tre nivåer som Peak är indelat i, vilket ger eleverna möjlighet att arbeta med samma tema på tre nivåer. Stream är utgångspunkten för klassens arbete och den nivå som finns i elevboken.

I det digitala läromedlet som ingår i Peak finns Support och Stretch. I Support-delen finns förenklade texter, anpassningar och stödstrukturer som gör att alla elever kan vara med kring det valda temat. För elever som behöver mer utmaning finns extra texter och uppgifter i Stretch – inte mer av samma, utan möjlighet till både breddning och fördjupning.

Fullmatat digitalt läromedel

Till varje tema finns ett rikt digitalt material. Här hittar eleven autentiska filmer med valbar engelsk textning, som introducerar temat och väcker nyfikenhet. Eleven har tillgång till allt ljud och kan därmed lyssna till många olika regionala varianter av engelska. Självrättande ordövningar baserat på temats texter ger eleven självständig träning med snabb återkoppling. 

Det finns också två fristående spår, Word Challenge Online och Grammar Work Online, som kan användas efter behov och när det passar eleven och din undervisning.

Lärarpaket

Lärarpaketet ger dig förutsättningar att använda Peak till fullo. För att du ska kunna differentiera och variera undervisningen finns tips och beskrivningar till alla tre nivåspåren Stream, Support och Stretch. 

Extra uppgifter, andra resurser och förberedda genomgångar finns åskådligt samlade till varje tema så att du snabbt kan planera och komma igång med undervisningen. Som stöd när du ska utvärdera elevernas utveckling finns avsnittet om hur du kan använda Peaks elevuppgifter inom de olika färdigheterna som underlag för formativ bedömning. 

Hippas Eriksson är lärare och en mycket framgångsrik läromedelsförfattare som har skrivit flera läromedel. År 2020 fick hon Läromedels-författarnas pris för sin gärning.

Pernilla Sundström är en mycket erfaren språklärare som även skrivit flera läro-
medel inom olika språk.  

Peter Gröndal är utbildad lärare och specialpedagog som har arbetat med anpassningar och tillgänglighet i ett flertal engelsk-
läromedel.  

Nina Åkerlund är en engagerad språklärare som sedan länge arbetar digitalt i sitt engelskklassrum. Nina debuterar som läromedelsförfattare med Peak.  

Peak