Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lyckas med svenska

Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i tre delar som vänder sig till elever som studerar sfi B och C. Lyckas med svenska 1 passar dem som har små eller inga förkunskaper i det svenska språket. Lyckas med svenska 2 riktar sig till dem som redan har tillägnat sig det mest grundläggande i språket och är redo att gå vidare med mer utmanande texter och teman. Lyckas med svenska C:s innehåll täcker alla C-elevers behov, samtidigt som extra hänsyn har tagits till elever med kort skolbakgrund.

Sfi B

Lyckas med svenska 1

Lyckas med svenska 1 utgår ifrån talet och kapitlen bygger på teman. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad träning. De kan träna på samma sak men på olika sätt i textboken, övningsboken, skrivhäftet och i de interaktiva uppgifterna. Elever som behöver extra stöd och träning kan göra merparten av övningarna, medan andra kan gå fortare fram.

Sfi b

Lyckas med svenska 2

Lyckas med svenska 2 är strukturerat på samma sätt som Lyckas med svenska 1 – med digitala läromedel, textbok, övningsbok och skrivhäfte. Här får eleverna fortsätta med sitt arbete med att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Denna del innehåller lite mer utmanande texter och teman, såsom olika boenden, vägbeskrivningar, kroppen, på jobbet, på restaurangen, i klädaffären osv.

Sfi C

Lyckas med svenska C

Lyckas med svenska Cär den mycket efterfrågade fortsättningen på Lyckas med svenska 1och 2. Läromedlets innehåll täcker alla C-elevers behov, samtidigt som extra hänsyn har tagits till elever med kort skolbakgrund, bland annat genom att det finns många möjligheter till repetition och att grammatikdelarna vävs samman med ordförståelse.

BTJ-recension

Textboken för elever på C-nivå är en fortsättning på böckerna för elever på sfi B. Bokens upplägg är sådant att nya elever kan hoppa in i undervisningen oavsett var läraren eller gruppen befinner sig. Kapitlen är uppdelade på följande teman: utbildning, relationer, ekonomi, bostad, hälsa, resor, Sverige och kultur. I varje kapitel finns ett yrkesperspektiv på det tema som behandlas. Innehållet täcker de språkliga behov som C-elever har, samtidigt som hänsyn har tagits till elever med kortare skolbakgrund. Eleverna introduceras till nya texttyper och får träna på egen textproduktion. Begrepp och termer från kapitlens teman återkommer i grammatikavsnitten. Många tillfällen till repetition ges. Textboken finns som digitalt interaktivt läromedel inläst med autentisk tal och textföljning.

 

Helhetsbetyg: 4

 

Agneta Wirberg, BTJ-häftet nr 8, 2022

Lärarpaketet

Lärarpaketen underlättar din planering och frigör tid som du i stället kan lägga på individualisering. I varje lärarpaket ingår ett tryckt lärarmaterial med en utförlig presentation av läromedlets delar, och de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för läromedlet, undervisningstips till kapitlen, kopieringsmaterial för läxor och stavningsövningar, extra skriv- och talövningar, kapiteltester, facit och mycket mer.

 

Digitalt läromedel och bok i smarta paket

För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande ingår både det digitala läromedlet och den tryckta elevboken i Lyckas med svenskas elevpaket. Paketets delar samverkar så att eleven kan använda rätt verktyg till respektive moment.

Klicka på respektive titel här nedanför för att läsa mer och beställa ett kostnadsfritt provexemplar.

Lyckas med svenska 1

Lyckas med svenska 2

Lyckas med svenska C