Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lyckas med svenska C Paket Textbok + Övningsbok - Tryckt - Digitalt 36 mån

Skickas följande arbetsdag

Lyckas med svenska C är den mycket efterfrågade fortsättningen på Lyckas med svenska 1 och 2 (för sfi B). Eleverna kommer här att känna igen sig väl i läromedlets upplägg och tilltal. Läromedlets innehåll täcker alla C-elevers behov, samtidigt som extra hänsyn har tagits till elever med kort skolbakgrund, bl.a. genom att det finns många möjligheter till repetition och att grammatikdelarna vävs samman med ordförståelse. Begrepp och termer från kapitlens tema repeteras även i de avsnitt som fok...

Läs mer

Lyckas med svenska C är den mycket efterfrågade fortsättningen på Lyckas med svenska 1 och 2 (för sfi B). Eleverna kommer här att känna igen sig väl i läromedlets upplägg och tilltal. Läromedlets innehåll täcker alla C-elevers behov, samtidigt som extra hänsyn har tagits till elever med kort skolbakgrund, bl.a. genom att det finns många möjligheter till repetition och att grammatikdelarna vävs samman med ordförståelse. Begrepp och termer från kapitlens tema repeteras även i de avsnitt som fokuserar på grammatik. I detta paket ingår elevpaketen till Lyckas med svenska C Textbok och Lyckas med svenska C Övningsbok. Bägge elevpaketen består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel. TEXTBOKEN OCH ÖVNINGSBOKEN För att möta utmaningen med kontinuerligt intag är det möjligt att ”kliva in” var som helst i läromedlet. Kapitlen är uppdelade efter teman, med stort fokus på engagerande texter och kommunikativa övningar och med många möjligheter till repetition och stöd. Texterna varierar i form och innehåll och de öppnar för nya perspektiv på frågor som eleverna möter i vardags-, studie-, yrkes- och samhällslivet. Eleverna introduceras till ett flertal nya texttyper och får träna på att producera egna texter med hjälp av formativa mallar och checklistor. Övningsboken är en skrivbok med många och varierande övningar, där varje övning är kopplad till det som presenterats i textbokens kapitel. Här får eleverna träna sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Instruktionerna är lätta att förstå. DE DIGITALA LÄROMEDLEN Den interaktiva textboken och övningsboken är inlästa med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. I textboken ingår dessutom utförliga genomgångar av språkliga moment och kapitlens nya ord förklarade på några av de vanligaste invandrarspråken. I övningsboken kan eleverna befästa och repetera uttal, ord, uttryck och fraser samt grammatik. Det stora antalet interaktiva uppgifter inklusive hörövningar är inlästa med autentiskt tal. Här finns också en inspelningsfunktion som gör det enkelt för eleverna att spela in sig själva och reflektera över sitt tal. Övningarna är direkt kopplade till kunskapskraven och eleverna möter i varje övning en beskrivning av målet med övningen. Övningsresultaten sparas och eleverna kan lätt se vilka övningar de har gjort och vilket resultat de fick och därmed vilka mål de har uppnått. • Interaktiv version av textboken och övningsboken, inlästa med autentiskt tal och textföljning • Genomgångar av språkliga moment • Nya ord förklarade på arabiska, somaliska, pashto, dari, tigrinja och engelska • Interaktiva uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal • Ljudet till hörövningarna Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. Till läromedlet finns ett fylligt lärarmaterial som underlättar din planering och frigör tid.

Stäng
 ;