Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsning pågår

– läsförståelse med nya möjligheter

Läsning pågår är en serie för mellanstadiet som tränar läsförståelse både i boken och i det digitala läromedlet. Läromedlet består av texter som är indelade i olika texttyper. Varje textuppslag inleds med kännetecken för den aktuella texttypen. Därefter presenteras en text. Till varje text finns uppgifter på tre nivåer.

Läromedlet består av de olika texttyper som finns med i kursplanen: argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande och instruerande texter. Varje text omfattar ett uppslag. Till texten finns en faktaruta som sammanfattar den aktuella texttypen samt uppgifter på tre nivåer:

  • sök information i texten
  • förstå texten
  • reflektera över texten.

Varje bok inleds med ett uppslag som visar en sammanställning över de fem texttyperna och vad som är karaktäristiskt för dem. På uppslaget finns öven en tankekarta som ger en introduktion till arbetet med texterna. Tankekartan kan också användas senare för repetition.