Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsförståelse A-D

– hitta information på olika nivåer

I Läsförståelse A-D tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav.

I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i texten och motiveras utifrån den, ibland i kombination med egna erfarenheter.

I Läsförståelse A – D får eleverna möta olika texttyper, t.ex. berättelser, noveller, utdrag ur romaner, insändare, reportage, dikter,
fabler, instruktioner, recensioner, in­bjud­ningar och reklamtexter.

Olika texter läses på olika sätt, och det ska eleverna bli medvetna om och arbeta med. En läsare med genrekunskap har lättare att ”genomskåda” en text och förstår, till ex­empel, att man i en insändare läser en persons åsikter, inte fakta.

I varje bok finns 22 texter, både faktatexter och skönlitterära texter. Textmängden och textens svårighetsgrad ökar i rimlig omfattning från bok till bok.

I Läsförståelse A – D är varje uppslag ett kapitel. På vänstersidan finns den text som eleverna ska läsa och sedan arbeta med. Här finns också uppgifter att arbeta med före läsningen, frågor som hjälper eleverna att lättare komma in i texten. På högersidan finns uppgifter med tre olika inriktningar på frågorna.

 

LÄRARENS BOK

I Lärarens bok finns en handledning med förslag till arbetssätt samt facit som hjälp för läraren att snabbt bedöma om svaret på en fråga är rimligt.

Ett kopieringsunderlag i Lärarens bok under­lättar dokumentationen av varje elevs läs­förståelseutveckling.


Läsförståelse A-D