Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsa Lätt

Läsa Lätt fokuserar på mycket lättlästa texter med tydligt bildstöd.

Serien består av sex småbokspaket med fem lättlästa böcker i varje paket samt två elevböcker för att träna läsförståelse. Både småböckerna och elevböckerna kan användas fristående men genom att låta eleverna starta med att läsa småböckerna skapas en förförståelse för texter, bilder och uppgifter i elevböckerna.

Småböcker

Läsa Lätt

De två småbokspaketen Läsa Lätt fokuserar på olika djurs äventyr i vardagen. Eleven får bland annat läsa om Katten Molly, hästen Harry och igelkotten Tilda.

Läsa Lätt 1 och Läsa Lätt 2 innehåller vardera fem olika titlar på samma läsnivå. Varje bok består av 16 sidor med två till tre korta rader text på varje uppslag. De tydliga illustrationerna ger förförståelse till texterna som bygger på högfrekventa ord. Orden är väl avgränsade vilket gör att både ljudmetod och ordbildsmetod kan användas.

 

Läsa Lätt Versaler

Läsa Lätt Versaler låter eleven bekanta sig med barnen Lisa och Leo. Det är levande berättelser från barnens vardag med korta textrader och enkla ord. Texten är satt med versaler, den bokstavsform de flesta barn lär sig allra först.

Läsa Lätt Versaler 1 och Läsa Lätt Versaler 2 innehåller vardera fem olika titlar på samma enkla läsnivå. FÖr att underlätta läsningen återspeglas textens budskap i böckernas illustrationer. 

Läsa Lätt Versaler kan med fördel användas tillsammans med Läsa Lätt Läsförståelse Lisa och Leo.

 

Läsa Lätt Fakta om djur

Dessa småböcker är lättlästa faktaböcker om några av Sveriges vanligaste djur. Faktatexterna är innehållsrika med lättläst text och detaljerade illustrationer.

Läsa Lätt Fakta om djur 1 och Läsa Lätt Fakta om djur 2 innehåller vardera fem olika titlar på samma läsnivå. Varje bok består av 16 sidor med två till tre korta rader text på varje uppslag. De tydliga illustrationerna ger förförståelse till texterna som bygger på högfrekventa ord.

Läsa Lätt Fakta om djur kan med fördel användas tillsammans med Läsa Lätt Läsförståelse Fakta om djur.

 

Elevböcker

Läsa Lätt Läsförståelse Lisa och Leo

– läsförståelse utifrån berättelser

Elevboken innehåller tio enkla texter med tillhörande uppgifter. Texterna har det tydliga bildstöd som behövs för elever som är i början av sin läsutveckling. Uppgifterna består av två återkommande övningstyper och besvaras direkt i boken.

Läsa Lätt Läsförståelse Lisa och Leo kan med fördel användas tillsammans med Läsa Lätt Versaler.

 

Läsa Lätt Läsförståelse Fakta om djur

– läsförståelse utifrån lättlästa faktaböcker.

Elevboken innehåller tio enkla texter med tillhörande uppgifter. Texterna har det tydliga bildstöd som behövs för elever som är i början av sin läsutveckling. Uppgifterna består av två övningstyper och besvaras direkt i boken.

Läsa Lätt Läsförståelse Fakta om djur kan med fördel användas tillsammans med Läsa Lätt Fakta om djur.

 


Läsa Lätt