Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Lärarpraxis

Denna bokserie, skriven av två erfarna lärare, är ett svar på behovet av konkreta, handfasta och praktiska tips för att utveckla en god undervisning.

Bokseriens syfte är att stärka lärare i sin profession och utveckla det professionella språket för att lättare ta sig an utmaningar i vardagen. Böckerna tar upp de olika frågor som lärare ställs inför i sitt dagliga arbete, och erbjuder tips och möjliga lösningar för att hantera dem på ett effektivt sätt. Genom att läsa denna serie kommer du inte bara att förbättra din undervisning, utan också utveckla en starkare yrkesstolthet och samhörighet med andra lärare. Författarna bjuder in dig att bli en del av ett större sammanhang – en profession som värdesätter lärande, samarbete och ständig utveckling.


Författarna

Niclas Fohlin är legitimerad förskollärare, grundskollärare, och speciallärare i läs- språk och skrivutveckling. Niclas arbetar idag som pedagogisk utvecklingsledare med fokus på att utveckla pedagogers undervisningspraktik. 

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare. Hon har arbetat flera år som klasslärare och förstelärare i kooperativt lärande. Jennie arbetar idag med pedagogisk utveckling med fokus på att utveckla pedagogers undervisningspraktik.