Privatperson Logga in

Svenska som andraspråk

I Kontext för andraspråkselever ingår två titlar: Kontext Svenska som andraspråk 1 och Kontext Svenska som andraspråk 2-3.


Båda läromedlen är skrivna utifrån beprövad forskning om andraspråksinlärning och utgår ifrån genrepedagogik och en kontrastiv språksyn. En tydlig struktur som täcker ämnesplanens centrala innehåll är ytterligare ett utmärkande kännetecken. 

Kontext Svenska som andraspråk 1

Innehållet har ett tydligt andraspråksperspektiv. Läromedlet är också tydligt kopplat till kursinneållet och kunskapskraven. Alla kapitel är uppbyggda kring omsorgsfullt utvalda texter som representerar olika genrer och sråkbruk och på en nivå som passar eleverna. 

Elevpaketet består av en tryckt bok, ett separat övningshäfte samt ett digitalt läromedel med självrättande övningar och hela boken inläst.

Kontext Svenska som andraspråk 2-3

För de elever som även ska läsa Sva 2 och Sva 3 finns en mycket uppskattad fortsättningsbok. Boken täcker ämnesplanens centrala innehåll och ger eleverna de kunskaper som behöva för att klara båda kurserna. Boken är uppbyggd efter samma tydliga mönster som övriga Kontext-böckera vilket gör det lätt för eleverna att snabbt förstå hur de ska arbeta med läromedlet. 

 

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer