Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Favorit matematik Förskoleklass

Låt beprövad erfarenhet bli din favorit!

Favorit matematik är Sveriges mest använda matematikläromedel och finns för hela grundskolan. Berättelserna med skatan Sally och ekorren Kurre bygger grunden för inlärningen i Favorit matematik Förskoleklass. Ofta stöter Sally och Kurre på något problem och behöver då matematiken och elevernas hjälp för att hitta en lösning. Till berättelsen finns alltid en lek eller utematematikövning. Dessutom finns det problemlösning och detaljrika samtalsbilder för de viktiga, matematiska samtalen.

Beprövat och framgångsrikt

Favorit matematik Förskoleklass är skriven av fyra erfarna matematikpedagoger. Det finns 12 kapitel som handlar om olika matematiska moment. Till varje kapitel finns en berättelse. I lärarhandledningen hittar du samtalsfrågor, färdiga förslag på lekar, övningar och tematiska tips som visar hur du kan förstärka inlärningen genom t.ex. idrott eller bild. Eleven befäster sina nya kunskaper i elevboken.

Texter av forskare

Forskare har bidragit med problemlösningsuppgifter och med texter om hur du kan utmana och förenkla för dina elever. Det finns möjligheter till kompetens-
utveckling både för dig med lång erfarenhet och för dig som är ny i yrket.

Filmer

Inspirerande och omtyckta filmer med läraren Marie Ström finns till varje kapitel.

Problemlösning

Problemlösning är ett av matematikundervisningens syften och lyfts fram i läroplanen. I Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket finns en problemlösnings-uppgift som inleder varje kapitel. Här får eleverna genom undersökande övningar, framtagna av forskare, möta den matematik som kapitlet handlar om.

Du får även en inledande text som handlar om problem­lösning i förskoleklass.

Matematiskt innehåll i förskoleklass:

  • Problemlösning
  • Lägesbegrepp
  • Beskriva och jämföra 
  • Geometri
  • Klassificera och gruppera
  • Datalogiskt tänkande, mönster
  • Antalsbegrepp
  • Talen 0 – 10
  • Mätning
  • Statistik
Läs mer om serien Favorit matematik