Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tore Otterup

Redaktör

Tore Otterup är fil.dr och f.d. universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Han har under många år varit involverad i lärarutbildningen i svenska som andraspråk och bedriver också forskning som berör framför allt frågor om flerspråkighet och identitet, men även andraspråksutveckling och hur språk- och ämneskunskaper kan utvecklas samtidigt och med hjälp av varandra. Tore Otterup är utbildad mellanstadielärare och ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska och har också mångårig praktisk erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella grundskoleelever.

Tore Otterup är fil.dr och f.d. universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Han har under många år varit involverad i lärarutbildningen i svenska som andraspråk och bedriver också forskning som berör framför allt frågor om flerspråkighet och identitet, men även andraspråksutveckling och hur språk- och ämneskunskaper kan utvecklas samtidigt och med hjälp av varandra. Tore Otterup är utbildad mellanstadielärare och ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska och har också mångårig praktisk erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella grundskoleelever.