Sverige
Privatperson Logga in

Susanna Hedenborg

Kapitelförfattare

Författare

Redaktör

Susanna Hedenborg, född 1964, docent i ekonomisk historia och professor i Idrottsvetenskap. Verksam på Malmö universitet. Disputerade vid Stockholms universitet 1997 med avhandlingen Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm diskuteras, utifrån ett mentalitetshistoriskt perspektiv, barn i lagstiftning, skola, arbete och uppfostringslitteratur.Hedenborg har därefter studerat villkoren för spädbarnsvård i Stockholm på 1700- och 1800-talen. Genom att analysera spädbarnsdödligheten, hälsolitteraturen, kvinnors arbetsmarknad och mer specifikt ammornas roll belyses spädbarnsvårdens ekonomiska, sociala och ideologiska resurser.Därefter fortsatte Hedenborg att utforska svensk galoppsport under 1900-talet. Genom att anlägga genus- och generationsperspektiv analyserades galoppsportens utveckling från att ha varit en sport som dominerats av män från överklassen och militärer till en sport som utmärks av ett stort kvinnligt deltagande. Under hela perioden har det, i hög utsträckning, förekommit barnarbete. Studien presenteras i boken Arbete på stallbacken. Forskningsintresset för hästsektorn ledde fram till nästa studie – svensk ridsport 100 år. Denna studie kommer i bokform under 2013.

Susanna Hedenborg, född 1964, docent i ekonomisk historia och professor i Idrottsvetenskap. Verksam på Malmö universitet. Disputerade vid Stockholms universitet 1997 med avhandlingen Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm diskuteras, utifrån ett mentalitetshistoriskt perspektiv, barn i lagstiftning, skola, arbete och uppfostringslitteratur.Hedenborg har därefter studerat villkoren för spädbarnsvård i Stockholm på 1700- och 1800-talen. Genom att analysera spädbarnsdödligheten, hälsolitteraturen, kvinnors arbetsmarknad och mer specifikt ammornas roll belyses spädbarnsvårdens ekonomiska, sociala och ideologiska resurser.Därefter fortsatte Hedenborg att utforska svensk galoppsport under 1900-talet. Genom att anlägga genus- och generationsperspektiv analyserades galoppsportens utveckling från att ha varit en sport som dominerats av män från överklassen och militärer till en sport som utmärks av ett stort kvinnligt deltagande. Under hela perioden har det, i hög utsträckning, förekommit barnarbete. Studien presenteras i boken Arbete på stallbacken. Forskningsintresset för hästsektorn ledde fram till nästa studie – svensk ridsport 100 år. Denna studie kommer i bokform under 2013.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer