Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kika närmare på Peaks lärarpaket

Lärarpaketet ger dig förutsättningar att använda Peak till fullo. För att du ska kunna differentiera och variera undervisningen finns tips och beskrivningar till alla tre nivåspåren Stream, Support och Stretch. 

Extra uppgifter, andra resurser och förberedda genomgångar finns åskådligt samlade till varje tema så att du snabbt kan planera och komma igång med undervisningen. Som stöd när du ska utvärdera elevernas utveckling finns avsnittet om hur du kan använda Peaks elevuppgifter inom de olika färdigheterna som underlag för formativ bedömning. 

För varje tema ingår:
• Starters – hur du kan inleda arbetet med temat
• Mål – vad eleverna tränar under arbetets gång
• Om filmen – sammanfattning och info
• Om texten – sammanfattning, info och läs vidare tips
• Before och after reading – frågor att använda före och efter läsningen
• Nivåanpassning – förklaringar och tips till Support och Stretch
• Inspiration, idéer och tips – ytterligare ingångar till arbetet med temat


Bläddra i ett smakprov av lärarhandledningen för Peak 7, 8 eller 9.

Provläs Peak 7 lärarhandledning

Provläs Peak 8 lärarhandledning

Provläs Peak 9 Lärarhandledning

Lärarens digitala resurser  

I lärarens digitala resurser finns en digital version av elevens bok och facit som du kan dra nytta av vid de gemensamma genomgångarna i klassrummet. Här finns också dina lärarresurser presenterade så att du enkelt ser till vilka avsnitt det finns extra material.

Du kan också skapa ett digitalt klassrum och dela ut digitala uppdrag till hela klassen eller enstaka elever. Uppdragen kan bestå av innehållet i Peak men du kan också lägga till egna idéer och externa länkar. Via klassrummet kan du följa elevernas aktivitet och ge dem feedback. Här hittar du också aktuella och användbara nyheter till Peaks teman så att du kan lägga till lite nytt varje läsår.