Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Helena Nyholm

Lärare i årskurs 4–6 på Mellanvångsskolan i Staffanstorp och användare av Favorit matematik. 

Vilka styrkor har Favorit matematik utifrån dina elevers olika behov?

Favorit matematik har en bredd som gör att elever med olika förutsättningar på ett smidigt sätt kan arbeta inom samma arbetsområde. Då boken består av två varianter, Bas Favorit matematik och Mera Favorit matematik, kan jag enkelt välja svårighetsgrad utifrån mina elevers förutsättningar och behov. Elevernas kunskapsinhämtning utifrån kunskapskraven tillgodoses genom läromedlets variation av arbetsuppgifter anpassade efter elevernas olika kunskapsnivåer. Med Favorit matematik kan jag vara säker på att mina elever får möjlighet att nå de kunskaper som krävs.

Hur arbetar ni med det digitala läromedlet?

I det digitala läromedlet använder eleverna genomgångsfilmerna – dessa tittar de på hemma före ett arbetsområde. Genom att titta på filmerna hemma får eleverna en förförståelse för arbetsområdet vilket gör dem mer delaktiga under genomgången. Som lärare kan jag, om behov finns, anpassa arbetsområdet efter elevernas önskemål och frågeställningar. Under lektionerna använder eleverna det digitala läromedlet till att träna färdigheter inom ett arbetsområde.

Vad ser du i elevernas kunskapsutveckling genom arbetet med Favorit matematik?

I Favorit matematik har jag äntligen hittat ett läromedel som är uppbyggt på det sätt jag vill bedriva min undervisning. Läromedlet tar tidigt upp många olika arbetsområden, metoder och regler inom matematiken. För mig är det viktigt att tillsammans med mina elever tidigt skapa möten med dessa för att nå en djupare förståelse över tid hos alla elever oavsett förutsättning eller förmåga. Det är först när du har mött och arbetat med något vid ett flertal tillfällen som du skapar en djupare förståelse, vilket i sin tur leder till en högre måluppfyllelse

Läs mer om serien Favorit matematik