Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Förbered dina elever i åk 6 för nationella proven i matematik

4 tips från Dörte Peters, läromedelsutvecklare med 10 års erfarenhet som lärare.

Har du elever i årskurs 6 som börjar fundera och fråga om nationella provet i matematik? Då har jag några tips på hur du kan fånga upp elevernas eventuella oro och bemöta deras olika behov.

Tips 1: Avdramatisera

Ett sätt att bemöta eventuell oro är att prata om ”worst case”: förklara för eleverna vad som kommer att hända ifall några av dem inte blir godkända på proven.

Det är viktigt att eleverna förstår att proven används som en diagnos. Provresultatet ska visa om eleverna har lärt sig använda och förklara matematiskt innehåll som de har arbetat med under sina skolår. Jag brukar förklara att det är viktigt att lärarna på högstadiet får veta ifall elever behöver stöd i matematik och att de då gärna vill veta vad det är eleverna är osäkra på.

Tips 2: Få överblick med hjälp av matte-minnen

Låt eleverna göra en tankekarta eller en lista över allt de kommer ihåg från matematikundervisningen.

Jag brukar använda strukturen EPA: först antecknar eleverna sina egna minnen. Sedan sitter de i par och jämför sina anteckningar. Slutligen samlar vi allas matte-minnen i en gemensam tankekarta på tavlan. Det brukar bli en väldigt stor tankekarta som visar eleverna att de redan nu har lärt sig otroligt mycket. Eleverna kan även bli påminda om saker som de har glömt.

Tips 3: Anpassad repetition med fördiagnoser

I Favorit matematik 6B finns ett kapitel för repetition av innehåll som eleverna bör behärska. Vissa elever behöver friska upp minnet och repetera medan andra kan behöva befästa eller fördjupa sina kunskaper.

För att kunna avgöra vem som behöver repetera vilka områden är det bra att göra fördiagnoser inför varje avsnitt. Jag använde kopieringsunderlag från lärarhandledningen (nr 34 och framåt). Eleverna fyllde i och rättade enskilt. Om de var osäkra eller hade många fel fick de titta på filmerna som tillhörde avsnittet och sedan arbeta med respektive avsnitt i boken. Om de kände sig säkra på området arbetade de med Pröva-sidorna. Elever som arbetade med liknande område kunde med fördel arbeta i par. 

Tips 4: Ge förståelse för bedömning med hjälp av exempeluppgifter

Eleverna behöver förstå vad som menas med de olika kvaliteterna som finns för olika sätt att lösa en uppgift. I Skolverkets material finns utmärkta exempeluppgifter med bedömningsstöd. Tillsammans med eleverna gick jag igenom några av exemplen. De fick först läsa en uppgift och fundera på lösningar. Därefter fick de titta på och diskutera olika svarsexempel för att bestämma vilka E-, C- eller A-poäng som visades i bedömningsmatriserna till de olika svaren. På så sätt fick eleverna en förståelse för vad som menas med de olika kvaliteterna och blev ofta noggrannare med att utveckla sina svar för att på bästa sätt kunna visa sina kunskaper.

Många elever blev lugnare och kommenterade efter diskussionerna att de inte var speciellt rädda för proven längre, att det kändes mer som en diagnos men att de ändå gärna ville få ett A.