Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Lars Hultkrantz

Hallå där...

...Lars Hultkrantz, en av redaktörerna till den 12:e upplagan av Marknad & politik.
Grattis till 30-årsjubileumet! Marknad & politik består av elva kapitel skrivna av ledande akademiska forskare och policyekonomer. Har du något favoritkapitel förutom ditt eget?

Om jag måste välja så får det bli Mats Bergmans kapitel om svensk marknads- och konkurrenspolitik. Alla nationalekonomistudenter lär sig under första terminen modeller av marknader med olika grad av konkurrens. Men vad har det för betydelse i verkligheten och på vilket sätt påverkas detta av regleringar och konkurrensmyndigheters ingripanden. Den koppling mellan teori och praktik med aktuella svenska exempel som görs i detta kapitel är unik och få andra än Mats Bergman, som både är verksam som professor i nationalekonomi vid ett lärosäte med mycket undervisning och i två omgångar har varit Konkurrensverkets chefekonom, skulle kunna göra det.

I denna 12:e upplaga finns ett nytt kapitel om Sveriges ekonomiska historia som ersätter den framlidne Lennart Schöns kapitel. Lennarts kapitel var mycket uppskattat, kommer detta nya kapitel att bli lika uppskattat?

Absolut. Att få en åtminstone översiktlig bild av Sveriges ekonomiska historia är helt nödvändigt i en grundkurs i nationalekonomi, utan en sådan är det svårt att orientera sig i nutidsfrågorna. Här har två professorer i ekonomisk historia, båda vid Umeå universitet, förenat sina krafter vilket bidragit till att detta kapitel nu nog har en större bredd än Lennarts. Särskilt finns nu en större betoning av den politiska utveckling som format dagens Sverige, vid sidan av och i samspel med näringslivets utveckling.

Hur går urvalet av teman för boken till och hur gör ni som redaktörer för att hålla boken aktuell?

Inför föregående upplaga gjorde vi en liten marknadsundersökning bland de lärare som använder boken. Det gav oss en bild av vilka kapitel som är mest använda och vilka som inte var det. Det ledde till några ämnesbyten. När det gäller att hålla boken aktuell behöver vi egentligen inte anstränga oss. Bokens författare är alla ledande forskare eller analytiker inom de områden de behandlar och är därför uppdaterade på viktiga förändringar inom dessa och i den forskning som berör dessa.

Nyfiken på författaren?

Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Han forskar kring frågor inom transportekonomi, hälsoekonomi och kommunal ekonomi.