Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Hans Nyquist

Hallå där...

...Hans Nyquist som har skrivit boken Statistikens grunder.
I förordet skriver du att det var naturligt för dig att ”försöka skapa en text om statistik som … fokuserar på hur man ska tänka statistiskt…”. Vad innebär det att tänka statistiskt?

Många introduktionsböcker i statistik har ett ”kokboksupplägg”, det vill säga ”om du vill lösa det här problemet gör du först så, sedan så och sedan så”, utan att förklara varför. Tillämpningen av statistiska metoder blir då att försöka identifiera vilken problemtyp man har och sedan sätta in sina siffror i tillhörande formler, utan att behöva förstå vad man gör eller varför man gör det. Den här boken tar avstamp i att förklara varför man gör på det ena eller det andra sättet, eller med andra ord, ge ett bidrag till hur man kan tänka statistiskt.

Boken består av fem delar – statistik och vetenskap, sannolikhetsteori, empiriska undersökningar, deskription och statistik inferens. Statistik och vetenskap diskuteras utförligt i boken (fyra kapitel), vilket är ganska ovanligt i grundläggande statistikböcker – vad är anledningen till att du valt att göra så?

Jag vill placera in statistikämnet i ett större sammanhang och betonar därför hur statistik kan komma in i en kunskapsbyggnadsprocess. Genom att observera verkligheten och analysera observationerna kan vi dra slutsatser om hur verkligheten är beskaffad och lära oss något om den.

Vilka reaktioner har boken väckt?

De reaktioner jag har hört är att boken är lättläst. Några har sagt att de läser boken för att förstå andra statistikböcker.