Sverige
Privatperson Logga in

Intervju med Joakim Nergelius

Hallå där...

...Joakim Nergelius, författare till boken Svensk statsrätt.
Hur skiljer sig denna bok från andra böcker som behandlar svensk statsrätt?

Jämfört med andra läroböcker och grundlagskommentarer tycker jag nog att denna ger mer konstitutionell och rättspolitisk analys, där grundlagen sätts in i en politisk kontext. Den har även ett ganska personligt tilltal. Ända sedan första upplagan gavs ut 2006 har jag utgått från att den svenska grundlagen inte endast ger uttryck för renodlad folksuveränitet, som tanken var när grundlagen började gälla 1974, utan numera även rymmer stora inslag av maktdelning, där särskilt domstolarnas ställning stärkts. Utvecklingen därefter får sägas ha besannat denna tes.

I boken kan vi läsa att en sorts definition av statsrätt är att den är ”[…] den del av juridik inom vilken grundlagarna studeras”. Du skriver att detta är en i stort sett korrekt utgångspunkt men den är samtidigt ofullständig. På vilket sätt är den det?

Därför att man inom statsrätten även måste ta hänsyn till en hel del vanlig lagstiftning samt naturligtvis även till EU-rätt och annan Europarätt, vars betydelse ökat kraftigt under de senaste decennierna. Fokus inom statsrätten ligger naturligtvis på grundlagarna, men återigen, kontexten är viktig.

Vilka är det största skillnaderna mellan den tredje och fjärde upplagan?

Situationen och förutsättningarna inför den förestående regeringsbildningen behandlas ingående, med bland annat en utförlig analys av den s.k. Decemberöverenskommelsen. Även senare års uppmärksammade "affärer" kring Riksrevisionen och Transportstyrelsen tas upp, liksom viktiga nya rättsfall.

Nyfiken på författaren?

Joakim Nergelius har tjänstgjort vid EG-domstolen och EU:s regionkommitté och är sedan 2003 professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han blev jur.dr. och docent i konstitutionell rätt vid Lunds universitet 1996, var ordförande i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen 2000–2004 och medverkade som expert i Grundlagsutredningen 2004–2008. Han ingår i stiftelsen Centrum för Rättvisas juristråd.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer