Sverige
Privatperson Logga in

Skrivligheter 

Locka fram skrivglädjen i de tidiga årskurserna.

Vad är Skrivligheter?

Att uttrycka sig både muntligt och skriftligt är framgångsfaktorer för våra elever när de går i skolan, men framförallt när de en gång lämnar skolväsendet. Kim Sjöberg har skapat ett framgångsrikt arbetssätt som blivit mycket uppskattat på hennes skola, och via oppetklassrum.se har hon inspirerat tusentals lärare till att skapa skrivglädje hos sina elever i de tidigaste skolåren. Skrivligheter är ett arbetssätt som präglas av mycket glädje, engagemang och kunskap utifrån aktuell forskning.

Hör Kim Sjöberg själv berätta om Skrivligheter:

Skrivligheter Inspirationsbok – Resurspaket

Resurspaketet innehåller stöd, vägledning och inspiration till din skrivundervisning på lågstadiet med utgångspunkt i nio gemensamma upplevelser. Till varje upplevelse presenteras en konkret arbetsgång som är enkel att följa. Skrivligheter Inspirationsbok sammanfattar Kim Sjöbergs bästa skrivupplevelser där hon med fantasi, lek och ett medvetet arbetssätt inkluderar alla elever i skrivandet.

Boken innehåller:
  • inledning
  • modeller och metoder för skrivutveckling
  • skrivuppgifter och skrivupplevelser
  • nio gemensamma upplevelser, uppbyggda runt olika antal lektionstillfällen

I boken presenterar Kim sina tankar om elevers skrivutveckling, som har inspirerats av arbete med ASL, genrepedagogik och cirkelmodellen. Därefter följer konkreta och handfasta lektionsplaneringar för skrivupplevelser för årskurserna 1–3. Lekfulla och spännande inslag gör att alla elever blir inkluderade och har en gemensam utgångspunkt i sitt skrivande. Det språkutvecklande arbetssättet gör att elever med svenska som andraspråk får en säker grund att stå på.

Den digitala resursen innehåller:
  • filmer
  • förberedda genomgångar
  • en mängd nedladdningsbara kopieringsunderlag
  • skrivbara versioner av en del av kopieringsunderlagen
  • Skrivligheter Inspirationsbok som e-bok, där du kan göra anteckningar och söka i innehållet

Så lockar du fram skrivglädjen

Intervju med Kim sjöberg

Skrivuppgifter måste vara motiverande, väcka känslor och engagera. Gemensamma skrivupplevelser gör inte skillnad på elevernas erfarenhet och bakgrund. Genom upplevelserna och de efterföljande diskussionerna skapar vi skrivämnen som alla kan relatera till, säger Kim.

Läs intervjun med Kim Sjöberg »

Kim var inspirerande och berättade på ett underhållande sätt. Jag fick mycket tips som jag kunde ta med mig tillbaka till klassrummet.

Kim har mycket erfarenhet och en förståelse för hur det fungerar i verksamheten till vardags. Det gjorde att kursen var väl anpassad till vad man som lärare möter varje dag.

Produktbild

Kim sjöberg

Kim Sjöberg är legitimerad lärare och fritidspedagog. Hon arbetar idag som biträdande rektor med ansvar för utveckling av bland annat skriv- och läsinlärning med stöd av digitala verktyg, och trivs med att utveckla frågor kring ledarskap, undervisning och lustfyllt lärande.
Kim Sjöberg har inspirerat tusentals lärare till att skapa skrivglädje hos sina elever i de tidigaste skolåren.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer