Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Så lockar du fram skrivglädjen

Skrivuppgifter måste vara motiverande, väcka känslor och engagera. Det menar läraren och fritidspedagogen Kim Sjöberg som utvecklat ett arbetssätt där gemensamma skrivupplevelser lockar fram skrivglädjen hos de yngre eleverna. – Gemensamma skrivupplevelser gör inte skillnad på elevernas erfarenhet och bakgrund. Genom upplevelserna och de efterföljande diskussionerna skapar vi skrivämnen som alla kan relatera till, säger Kim.

Produktbild

Frågan om hur man ska få eleverna att börja skriva väcktes hos Kim redan när hon läste till lärare.

"Det pratades mycket om läsning, men läs- och skrivfärdigheter hänger ju ihop. När jag sedan satt med min första klass funderade jag över hur jag skulle få eleverna att läsa, men framförallt att skriva. Frågan var vad de skulle skriva om. Uppgifterna behövde vara engagerande och väcka känslor, samtidigt som jag hade en läroplan att följa. Det var då jag kom på gemensamma skrivupplevelser, uppgifter som inte gör skillnad på elevers erfarenhet och bakgrund, utan handlar om det vi upplever tillsammans."

Skriva utifrån händelser
Kims arbetssätt tar avstamp från aktuell forskning och metoden ASL, att skriva sig till läsning. Hon använder sig också av metoderna genrepedagogik och cirkelmodellen.

– Allt börjar med att jag bygger upp en händelse. Det kan vara ett monster som kommer på besök eller nyckelpigor som invaderar klassrummet. Utifrån händelsen fantiserar, leker och samtalar vi för att sedan övergå till skrivandet, förklarar Kim.

Bygga lärmiljöer
I undervisningen använder hon sig av både digitala verktyg och papper och penna. Arbetet sker i olika stationer som eleverna får flytta sig emellan, vilket ger dem varierande uppgifter samtidigt som Kim kan vara där hon behövs.

– Jag är intresserad av att bygga lärmiljöer och hur man gör det utifrån att eleverna ska lära sig läsa och skriva. Detta är också en del av ASL. Eleverna skriver i par och bearbetar texter utifrån sina egna förutsättningar. Det är ett inkluderande arbetssätt där alla är med och jobbar på sin egen nivå, säger Kim.

"Jag är övertygad om att läraryrket är ett designyrke. Vi designar undervisning som ska öka måluppfyllelse."

Läraryrket – ett designyrke
Kim menar att läraryrket i mångt och mycket är ett designyrke. Hon förklarar varför:
– Vi designar undervisning som ska öka måluppfyllelse. Uppgifterna ska ta hänsyn till elevernas intresse, metoder, modeller och aktuell forskning samtidigt som läroplanen ska följas. Därför måste vi titta närmare på undervisningens design utifrån funktion, innehåll och utformning.

Jobba tillsammans med elever och kollegor
– Att jobba tillsammans och hitta framgångsfaktorer tillsammans med eleverna och med andra lärare är nyckeln till en utvecklande skrivundervisning. Titta på vad eleverna är intresserade av och diskutera med kollegorna när du designar uppgifterna. Här är det processen som är det viktigaste, inte resultatet. På så sätt får vi uthålliga elever som vill och är intresserade av att skriva och bearbeta sina texter, säger Kim.

Skrivligheter - skrivglädje i de tidiga årskurserna

Kim Sjöberg presenterar olika skrivmetoder som ASL, genrepedagogik och cirkelmodell samt samtalsmodeller – och ger även praktiska förslag på hur man organiserar detta i ett klassrum. Deltagarna får konkreta tips på kreativa och inkluderande bilduppgifter som tillhör skrivämnet och kunskap om viktiga faktorer och modeller för språkinlärning som inkluderar.

Aktuell bok

Aktuell utbildning