Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor – Robert Walldén 

Robert Walldén är aktuell med den nya boken: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk.

  1. Din bok riktar sig till blivande och verksamma lärare i grundskola, gymnasium och vuxenundervisning. Vad är det som gör att den kan tillämpas inom alla skolformer?
    Den starka teoretiska basen samt hur den används för att belysa didaktiska frågor som är centrala för svenska som andraspråk. Jag visar t.ex. hur både en lärare i årskurs 1 och en lärare på grundvux undervisar om berättelsestruktur på ett sätt som berikade förståelsen av det lästa. Ett annat gemensamt fokus är att förklara nya ord och uttryck – det behövs oavsett elevernas ålder.

  2. Du talar om värdet av att objektifiera texter – vad innebär det?
    Att granska och gemensamt diskutera hur texter som eleverna läser och skriver är framställda. Förmågan att objektifiera texter kopplas ofta till en kritisk textkunskap. Men detta objektifierande kan vara viktigt för att främja elevers läsförståelse och förmåga att skriva olika typer av texter – något som jag har belyst i min forskning.
  1. Du har själv undervisat i svenska som andraspråk. På vilket vis har den erfarenheten varit viktig i de klassrumsstudier du gjort som forskare och som du nu beskriver i boken?
    Åren som sva-lärare lade grunden till mitt forskningsintresse för en språk- och textmedveten undervisning. När jag själv deltog i ett av de samtal jag beskriver i boken – om vad metaforen kämpar med näbbar och klor betyder – föll jag in i rollen som lärare: jag bidrog med språklig kunskap samtidigt som jag lärde mig något nytt av eleverna.  Så är det ofta att vara lärare i svenska som andraspråk.