Sverige
Privatperson Logga in

Tre snabba frågor om Ren formativ bedömning

Bedömning kan – kanske mer än något annat man gör som lärare – påverka elevernas kunskapsutveckling och motivation i skolan. Men denna påverkan är inte nödvändigtvis positiv. Bedömningen kan ge kraftigt negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling och motivation, såväl som kraftigt positiva. Vilka effekterna blir, beror i stor utsträckning på hur man arbetar med bedömning, inte minst vad gäller relationen mellan formativ och summativ bedömning.

Det som börjar bli alltmer tydligt, ju mer vi lär oss om formativ och summativ bedömning, är nämligen att de inte fungerar så väl ihop. En bedömningspraktik där man blandar formativ och summativ bedömning, tycks vara den som ger flest negativa effekter – samtidigt som det troligen är just en sådan bedömningspraktik, som är vanligast i skolan idag. Per Lauvås har interesserat sig för handledning i många uttrycksformer och sammanhang, mest från en praktisk utgångspunkt. I den boken Ren formativ bedömning ger Per Lauvås tillsammans med Anders Jönsson ett delvis nytt perspektiv på bedömning, vars viktigaste princip är att summativ och formativ bedömning hålls åtskilda i så hög grad som möjligt, så att den formativa bedömningen är ”ren formativ bedömning”. Boken riktar sig till lärare och lärarstuderande, samt till elever, föräldrar, skolledare och politiker.

Vad innebär ”ren formativ bedömning”?
– Ren formativ bedömning innebär att bedömningen är helt och hållet inriktad mot att stödja elevernas lärande. Det vanliga är dock att kombinera med summativ bedömning, som betygsättning. Forskning visar tydligt att den formativa bedömningen tappar sin potential, när de båda formerna kombineras.

Vilken behållning får läsaren efter att ha läst boken?
– Först och främst handlar det om att inse hur den summativa bedömningen på olika sätt begränsar möjligheterna att arbeta formativt. Men det handlar också om att få en bild av hur en bedömningspraktik kan se ut, som är mer ändamålsenligt utformad. Vi hoppas att läsaren håller med om att det är fullt möjligt, kanske till och med enkelt, att skapa utrymme för ren formativ bedömning med motsvarande goda resultat för elevernas lärande.

Vilka reaktioner vill ni väcka med boken?
– Bedömning och betygsättning är ett kontroversiellt ämne i Sverige, vilket innebär att många säkert kommer att reagera på boken. För oss är det emellertid viktigt att visa hur en bedömningspraktik kan etableras, som verkligen kan stödja elevernas lärande, utan att öka arbetsbördan eller stressnivån för vare sig elever eller lärare.

 

Nyfiken på Per Lauvås?

Per Lauvås är efter år vid Universitetet i Oslo och några år vid ett par högskolor nu mera pensionerad sedan 2009. Universitets- och högskolepedagogik var för det mesta arbetsfältet. Per har interesserat sig för handledning i många uttrycksformer och sammanhang, mest från en praktisk utgångspunkt. Författarskapat tilsammans med Gunnar Handal blev etablerat med den första boken som kom ut på Studentlitteratur tillbaka i 1982, senare också med Kirsten Hofgaard Lycke.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer