Ren formativ bedömning

En ny bedömningspraktik

Skickas följande arbetsdag

285 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Bedömning kan – kanske mer än något annat man gör som lärare – påverka elevernas kunskapsutveckling och motivation i skolan. Men denna påverkan är inte nödvändigtvis positiv. Bedömningen kan ge kraftigt negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling och motivation, såväl som kraftigt positiva. Vilka effekterna blir, beror i stor utsträckning på hur man arbetar med bedömning, inte minst vad gäller relationen mellan formativ och summativ bedömning. Det som börjar bli alltmer tydligt, ju me...

Den inbjuder lärare, särskilt från årskurs sex och uppåt, och skolledare till reflektion över den egna praktiken utifrån internationella vetenskapliga studier. Den torde vara användbar och meningsfull just i kollegiala diskussioner kring varför och hur man gemensamt testar och återkopplar till eleverna på en skolenhet i och med att den bygger på studier kring bedömning.

Information

Översättare:

Eva Trägårdh

Illustratör:

Arvid Ytreland

ISBN:

9789144127798

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

40019-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

216

Författare

Per Lauvås

Efter år vid Universitetet i Oslo och några år vid ett par högskolor nu mera pensionerad sedan medio 2009. Universitets- och högskolepedagogik var ...

Anders Jönsson

Anders Jönsson är fil.dr i pedagogik och anställd som lektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Han disputerade 2008 på avh...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer