Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor om Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är vägen till framtidens skola. Med kollegialt lärande kan en skola använda den fulla kraften i skolledares, lärares och elevers gemensamma kompetenser. Därigenom kan verksamheten och undervisningen förbättras för att främja elevernas måluppfyllelse. Men hur ska en skola ta sig dit?

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han studerar skolors förbättringskulturer, bland annat med fokus på lärares samarbete och skolledares ledning samt hur den lokala organisationen kan stödja detta arbete.

Hur skiljer sig den här boken från andra som handlar om kollegialt lärande?
– Vi beskriver hur redskap och strukturer kan användas för kollegialt lärande som riktas mot elevernas behov. Utöver det beskriver vi hur en organisation behöver byggas för att det kollegiala lärandet ska vara långsiktigt och hållbart. Dessutom problematiserar vi elevers deltagande liksom ledarskapet i det kollegiala lärandet.

Vad är ”framtidens skola”?
– Framtidens skola är vår vision om att skolor i framtiden bildar gemenskaper för professionell utveckling med skolledare, lärare och elever som huvudaktörer, säger Ulf. Framtidens skola svarar också för huvuddelen av lärarstudenters utbildning.

Vilka reaktioner hoppas ni väcka med boken?
– Vi tänker att boken ska påverka invanda föreställningar om skola och lärande. Dessutom hoppas vi att den ska bidra till en tydlig väg framåt på resan mot det kollegiala lärandet i professionella gemenskaper. Exemplen i boken visar också att många skolor redan är på väg – mot att forma framtidens skola.

Vi beskriver hur redskap och strukturer kan användas för kollegialt lärande som riktas mot elevernas behov. Utöver det beskriver vi hur en organisation behöver byggas för att det kollegiala lärandet ska vara långsiktigt och hållbart. Dessutom problematiserar vi elevers deltagande liksom ledarskapet i det kollegiala lärandet.