Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor om elevhälsans arbete under Corona-krisen

I rådande Corona-tider kämpar skolväsendet i motvind. Elevhälsoarbetet är kanske nu viktigare än någonsin och måste fortsatt tillhandahållas genom nya och innovativa medel. Josef Milerad är optimistisk och tror att krisen kan resultera i ett förändrat och förbättrat elevhälsoarbete för framtiden.

Josef Milerad är barnläkare och docent i pediatrik med anknytning till Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Karolinska Institutet. Han är medförfattare till ett femtiotal vetenskapliga artiklar, samt ett tjugotal bokkapitel och översikter om barns utveckling och hälsa. Han är redaktör och vetenskaplig granskare för barnläkartidskriften Acta Paediatrica och ordförande i Svenska Skolläkarföreningen. Han arbetar som skolöverläkare i Lidingö stad.

Ser du att Corona-krisen kan medföra några särskilda utmaningar för elevhälsoarbetet i skolan?

Det nya Coronaviruset Covid-19 är den största utmaningen i modern tid för skolväsendet med konsekvenser som kommer att påverka oss en lång tid framöver. Vi kommer att behöva stödja elevernas inlärning, möjlighet att nå målen samt deras psykiska och fysiska hälsa. Men kriser öppnar också för nya möjligheter – vi blir tvungna att tänka nytt och arbeta mer flexibelt och effektivt.

Hur kan man bemöta elevers oro?

Oro bottnar oftast i osäkerhet, rädsla och bristande kunskaper. Det är viktigt att alla, skolpersonal elever och vårdnadshavare, får konkret korrekt och för skolan anpassad information. Elevhälsoarbetet fungerar klart bättre i skolor där skolläkare och skolsköterskor verkligen har involverats i informations- och smittskyddsarbetet.

Vad ser du är skolledares viktigaste uppgift för att främja ett gott elevhälsoarbete?

För skolledare är det viktigare än nånsin att ha nära samverkan med elevhälsoteamen och den medicinska elevhälsan. Man måste gemensamt hitta flexibla lösningar på hur arbetet kan anpassas efter den rådande situationen. Vidare är det viktigt att redan nu planera för hur skolan kan främja elevernas psykiska hälsa när pandemin är över.