Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Arbeta med aktionsforskning i din undervisning

Lärdomar från Markaryds kommun

Miriam Svensson och Anna Svärd arbetar i Markaryds kommun som har använt sig av boken Aktionsforskning i undervisningen.

Aktionsforskning i undervisningen av Ulrika Bergmark & Sara Viklund. 

Varför är boken viktig?
Boken är unik därför att den både ger läsaren en gedigen teoretisk bakgrund till aktionsforsknings-fältet och handfasta verktyg för hur man kan gå tillväga i en aktionsforskningsprocess. När vi läste in oss på metoder för kollegialt lärande saknade vi en sådan bok. Nu finns den.

Hur har ni arbetat med boken?
Vi har arbetat med boken i samband med en längre fortbildningsprocess för lärare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fortbildningen riktar sig till all personal i grund- och gymnasieskola i Markaryds kommun (ca 250 personer). Lärarna arbetar i mindre grupper och har utifrån analyser av elevernas behov och svårigheter identifierat fokusområden för sina aktionsforskningsprocesser. Aktionsforskningen är med andra ord en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.   

När vi läste in oss på metoder för kollegialt lärande saknade vi en sådan bok.
Nu finns den.

Är det några delar som ni särskilt fastnat för?

Kapitel 2 och 4 presenterar aktionsforskningsprocessen närmare, så de kapitlen är centrala för arbetet, liksom kap 1 som ger en bakgrund till nyckelbegrepp som vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även kapitel 6 och 7 som handlar om metoder för dokumentation och analys är viktiga. Mycket annan litteratur om kollegialt lärande tar förgivet att lärare har god kunskap om dokumentationsformer och analysmetoder, men så är inte alltid fallet. För oss som jobbar mot breda lärargrupper har de kapitlen varit ovärderliga. Personalen har bara läst utvalda delar, men vi som kursledare har haft stor behållning av de konkreta verktyg och tillvägagångssätt som presenteras där.

Vem skulle ni rekommendera boken till?
Vi skulle rekommendera boken till skolor eller arbetslag som på ett strukturerat vis vill arbeta med kollegialt lärande. Aktionsforskning kan göras i både mindre och större skala och boken går att använda vilken omfattning man än väljer. En stor fördel är att aktionsforskningsprocessen utgår från ett bottom up-perspektiv på förändringsarbete. Det är lärarna själva som identifierar sina behov av lärande, vilket många gånger gör att kompetensutvecklingen upplevs som mer meningsfull. Såhär skriver t.ex. en lärare om årets fortbildning: Tidigare skua-upplägg har ibland känts för styrda. Nu när vi jobbar med skua genom aktionsforskning känns det mer relevant. Det är vi själva som äger och kan påverka vilket innehåll vi ska fördjupa oss inom. Det känns bra att ni pejlade av läget inför detta läsår och la upp planeringen därefter.

Nyfiken på Miriam Svensson

Miriam Svensson är enhetschef för flerspråkighet på utbildningsförvaltningen i Markaryds kommun. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia och samhällskunskap.

Nyfiken på Anna Svärd

Anna Svärd är samordnare för Skolverkets riktade insatser i Markaryds kommun. Hon arbetade tidigare som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.