Sverige
Privatperson Logga in

Tre snabba frågor om Högläsning i förskolan

Vad bidrar högläsning i förskolan med? När på dagen är det bäst att högläsa? Maria Heimer, skolbibliotekarie, författare och föreläsare i utbildningen Högläsning i förskolan svarar på tre snabba frågor om varför högläsning är viktigt i förskolan.

 

Varför är det viktigt med högläsning i förskolan?
Ett rikt språk är avgörande för barns utveckling och liv. I förskolan kan vi lägga en betydelsefull grund för barns språkutveckling, fantasi och lek genom att läsa högt och tillsammans med barnen samtala om text och bilder.

På vilket sätt är högläsning viktigt för barns språkutveckling?
När vi läser högt och samtalar om det lästa så utökas barnens ordförråd. De får ta del av ord som inte är så vanligt förekommande i det vardagliga språket. Omedvetet lär sig barnen även hur språket låter och är uppbyggt.

Vad är viktigt att tänka på när vi läser högt i förskolan?
Vi behöver tänka på när vi läser högt. Att läsa innan maten eller vilan är inte gynnsamt för barnens språkutveckling utan vi behöver läsa när de är som piggast. Barnen behöver också få hjälp att ta sig in i föreställningsvärlden, till exempel genom att samtala om bokens omslag eller göra en bildpromenad.

Nyfiken på
Maria Heimer?

Maria Heimer är skolbibliotekarie, författare och har i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Hon utsågs till ”Årets skolbibliotekarie” 2008 och skolbiblioteket som hon arbetade på utsågs 2009 till ”Årets skolbibliotek”. Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Högläsning i förskolan - Vägledning till litteraturen, Högläsning - läsutveckling från teori till praktik och Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer