Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor – Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson

Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi. Magnus Erlandsson är fil.dr i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Malmö universitet. Tillsammans är de redaktörer för boken "Att styra förskolan med värdegrund".

Varför skrev ni boken "Att styra förskolan med värdegrund"?

För att det finns en stor utmaning att hantera när olika värderingar och normer möts ”i förskolans tambur”.

Förskolans läroplan vilar på en tydligt framskriven värdegrund som i sin tur avspeglar tanken om en majoritetskultur som ska upprätthållas och överföras till nästa generation. Men många barn växer upp i familjer som inte delar dessa värderingar, och många pedagoger är i en liknande situation. I ett samhälle där människor med olika referensramar ska mötas och samarbeta uppstår situationer där olikheter leder till missförstånd och ibland konflikt.

Vem tycker ni borde läsa den här boken - och varför?

Förskollärare och rektorer under utbildning, alla som redan är verksamma i förskolan och helst även huvudmän och politiker. Intresserade vårdnadshavare kan säkert också få ut mycket av läsningen.

För alla personalkategorier i förskolan är det viktigt att kunna hantera värdegrundsrelaterade frågor och situationer. De ska inte bara känna till värdegrunden utan företräda och förespråka den!

Huvudmän och politiker har ett stort inflytande över verksamheten och bör därför vara kunniga, pålästa och kloka, inte minst i frågor som rör värdegrunden. Boken bör vara till stor hjälp här.

Vilka är bokens viktigaste budskap?

Att frågor om värdegrund behöver hanteras aktivt. Att vi behöver prata med varandra även när olikheterna känns oändliga – och att det ofta går riktigt bra. Men också att det ibland är nödvändigt att sätta gränser för vad som går för sig i svensk förskola.

Och viktigast av allt, att alltid tänka på att det vi vuxna gör, säger eller signalerar, får konsekvenser för barnen. Det är deras tid i förskolan och deras framtid som blir påverkad av det vi gör nu - och av sättet vi gör det på!

Kapitelförfattare i boken är Linn Eckeskog, Hanna Cinthio, Gezim Isufi, Magnus Jonasson och Jonas Stier.