Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Grej of the Day ®

Vill du ha intresserade, nyfikna och vetgiriga elever som söker mer och ny kunskap varje dag? Lär dig metoden Grej of the Day! Genom att ägna en kort del av varje skoldag åt att på ett inspirerande och engagerande sätt fördjupa er i en enda "grej" stärks elevernas motivation att ta till sig kunskap även under skoldagens övriga moment.

 

Vad är Grej of the Day?

Metoden bygger på mikrolektioner om 8-10 minuter där varje lektionstillfälle kretsar kring en specifik person, plats eller händelse. Med Grej of the Day kan du arbeta ämnesövergripande vilket ökar elevernas allmänbildning och bidrar till lust att lära mer. Metoden är applicerbar på förskolan samt grundskolans samtliga stadier och kan enkelt kopplas till aktuella världshändelser eller till teman som eleverna arbetar med i olika skolämnen. 

Grej of the Day uppmanar eleverna till att fortsätta undersöka och diskutera dagens grej även efter lektionens slut, vilket bidrar till att skapa kopplingar och befästa kunskaper.

Grej of the Day är ett registrerat varumärke.

Hör Micke Hermansson själv berätta om Grej of the Day

Grej of the Day – Nu även en internationell succé 

Grej of the Day blev snabbt en succé i Sverige och sedan starten 2009 har konceptet rört sig långt ut i världen. Böckerna har getts ut i Nederländerna, Norge och Nya Zeeland. Micke Hermansson har även föreläst om konceptet i en rad länder. Runt om i världen är det dessutom ca 100.000 personer som är med i olika Grej of the Day-grupper på Facebook, där de tipsar varandra om verktyget. 
 
 

Tre snabba frågor till Micke Hermansson om den internationella succén 

Hur har den internationella resan sett ut för GOTD?
- Den började försiktigt redan 2015-16 när vissa lärare i svensktalande delar av Finland hörde av sig och var nyfikna. Jag åkte dit och föreläste några gånger. Sedan hände saker 2018-19 när jag fick mail från Nederländerna där en lärare hade börjat. Ett år senare så hade det spridits i landet, jag åkte på föreläsningsturnéer och boken släpptes. Sedan så har böcker släppts i Norge - och nästa land blir otroligt nog Frankrike. 

Varför funkar detta konceptet? 
För det första så bygger GOTD-konceptet på sådant som bevisligen triggar både inlärning och minne. Det börjar med ledtråden som gör dig nyfiken, wow-inslagen och återberättarfasen tillsammans med det korta formatet som gör att kunskapen sätter sig. Sedan är det inte konstruerat eller låst mot en enda specifik läroplan, utan metoden bygger allmänt på tekniker som  ”skapar lust och nyfikenhet kring lärande” - och det går ju tydligen att anpassa till de flesta länder.
 
Har du något minne ifrån alla dessa år som betyder särskilt mycket för dig? 
En historia som jag tycker är rolig är om Whats app-gruppen. Det var efter en föreläsning som en lärare kom fram till mig och ville ta ett kort. Hon sa "jag är inte bara lärare jag är mamma också". Bilden skulle hon skicka i sin Whats app-grupp med andra mammor till barnen i klassen. Whats app-gruppen användes till att lösa ledtrådarna som barnen hade fått i skolan om morgondagens GOTD, men för att då kunna gissa vad det kunde vara utan att avslöja det för barnen. 

Grej of the day – Resurspaket

Resurspaketet innehåller en tryckt och digital del som tillsammans innehåller 100 ”grejer” och en steg-för-steg-guide för hur du kan arbeta med din klass. Materialet passar både för dig som redan har kommit igång och för dig som vill börja med Grej of the Day (GOTD) och bidrar till att du snabbt och effektivt kan planera och genomföra dina mikrolektioner.

Boken är indelad i fyra avsnitt:
  • Bakgrund
  • Vad är GOTD?
  • Arbeta med GOTD-modellen
  • 100 GOTD-lektioner

Varje ”grej” presenteras på ett uppslag där det finns en faktatext, förslag på ledtrådar, minns du-frågor och bilder som gör det enkelt för dig att komma igång. De övergripande ämneskategorierna är Personer, Platser och Händelser/övrigt.

Den digitala delen innehåller:
  • 100 GOTD-lektioner – en till varje GOTD-rubrik – färdiga att använda i klassen
  • boken i digital form
  • en instruktionsfilm där Micke berättar om GOTD och visar hur han planerar och genomför en mikrolektion