Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Säker på svenska textbok Elevpaket - Digitalt +Tryckt

Sfi C

Skickas följande arbetsdag

Säker på svenska är ett läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. I läromedlet får eleven följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer. Läromedlet består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. ELEVPAKETET - TRYCKT BOK OCH DIGITALT LÄROMEDEL Elevpaketet består av en tryckt textbok och ett digitalt läromedel. ...

Läs mer

Säker på svenska är ett läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. I läromedlet får eleven följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer. Läromedlet består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. ELEVPAKETET - TRYCKT BOK OCH DIGITALT LÄROMEDEL Elevpaketet består av en tryckt textbok och ett digitalt läromedel. Språket i Säker på svenska är vardaglig idiomatisk standardsvenska med vuxet tilltal, främst i dialogform för att tillhandahålla fraser och uttryck som underlättar den egna kommunikationen. I realiatexter och faktarutor är språket enkel standardsvenska av något formellare karaktär. Kapitlens teman i textboken fördjupas med realiatexter som bl.a. behandlar samhällsnyttig information, sociala koder och svenska traditioner. Säker på svenska passar även för kurser i svenska som främmande språk och för högskolestuderande både i Sverige och utomlands. DET DIGITALA LÄROMEDLET Den interaktiva textboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns realiatexter samt vägledning för bättre lässtrategier och läsförståelse samt interaktiva övningar där eleverna kan träna bl.a. läsförståelse och hörförståelse. • Interaktiv version av textboken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Interaktiva övningar • Realia, lässtrategier och läsförståelse Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

Stäng
 ;