Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Stringent Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Samhällskunskap 2-3

Skickas följande arbetsdag

Stringent - Digital elevlicens 12 mån

Samhällskunskap 2-3

Skickas inom 3 timmar

Stringent - Digital elevlicens 12 mån 30 elever

Samhällskunskap 2-3

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Elevpaket - bok + digital produkt 488 kr inkl. moms
Elevlicens - digital produkt 160 kr inkl. moms
Elevlicens för 30 elever - digital produkt 3 891 kr inkl. moms

SAMHÄLLSKUNSKAP 2–3 I Stringent - samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och betygskriterierna för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandl...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP 2–3 I Stringent - samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och betygskriterierna för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas grundligt, så att eleverna kan identifiera grundläggande mönster och samband. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Mallen kan även användas i arbetet med gymnasiearbetet och i andra ämnen samt vid studier på högskola eller universitet. NY UPPLAGA I denna uppdaterade upplaga har nya avsnitt tillkommit om bl.a. brexit, #metoo och Agenda 2030. Dessutom har kapitlet om källkritik helt arbetats om, till att ha större fokus på dagens medieklimat, sociala medier, fake news och alternativa medier. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. I de många interaktiva uppgifterna kan eleverna träna vidare på sin förmåga att analysera ämnesinnehållet. De kan använda kapitelsammanfattningarna och de korta filmerna som introduktion eller avslutning i arbetet med kapitlen - för att skapa förförståelse och repetera. Här finns också självvärderingsrutor till varje kapitel, digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, nutidsfrågor och konkretiserande filmer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Faktafördjupningar • Självvärderingsrutor • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Interaktiva uppgifter, kopplade till betygskriterierna • Digital ämnesordlista • Nutidsfrågor • Konkretiserande filmer Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Stringent 2–3 – Elevlicens – Digitalt säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Stringent 2–3 finns även som Klasslicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Information

ISBN:

9789144138121

Utgivningsår:

2015

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

38745-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

288

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

36 mån
 ;

Samhällskunskap 2-3 I Stringent - samhällskunskap 2-3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och kunskapskraven för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas g...

Läs mer

Samhällskunskap 2-3 I Stringent - samhällskunskap 2-3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och kunskapskraven för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas grundligt, så att eleverna kan identifiera grundläggande mönster och samband. Sist i boken visas hur man skriver en uppsats och eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Denna mall kan även användas i kursen Gymnasiearbete. Ny upplaga I denna uppdaterade upplaga har nya avsnitt tillkommit om bl.a. #metoo och Agenda 2030. Dessutom har kapitlet om källkritik helt omarbetats, till att ha större fokus på dagens medieklimat, sociala medier, fake news och alternativa medier. Det digitala läromedlet har kompletterats med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna till exempel får träna sin förmåga att argumentera. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Eleverna kan läsa texterna, lyssna på inläsningen, göra anteckningar och enkelt söka efter det som de är intresserade av. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. I de många interaktiva uppgifterna kan eleverna träna vidare på sin förmåga att analysera ämnesinnehållet. De kan använda kapitelsammanfattningarna och de korta filmerna som introduktion eller avslutning i arbetet med kapitlen - för att skapa förförståelse och repetera. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Faktafördjupningar. • Interaktiva uppgifter, kopplade till kunskapskraven. • Nutidsfrågor. • Filmintervjuer. • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. • Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

Stäng
Information

ISBN:

9789144138107

Utgivningsår:

2015

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

38745-WB02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

296

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;

SAMHÄLLSKUNSKAP 2–3 I Stringent - samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och betygskriterierna för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandl...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP 2–3 I Stringent - samhällskunskap 2–3 får eleverna fördjupa sin förmåga att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor med hjälp av centrala samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier. Läromedlet täcker de centrala innehållen och betygskriterierna för kurserna samhällskunskap 2 och 3. Tidigt möter eleverna begreppen genus, klass och etnicitet - och kan arbeta med dem som analysverktyg genom kurserna. Avsnitten om ekonomisk politik och globalisering behandlas grundligt, så att eleverna kan identifiera grundläggande mönster och samband. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Mallen kan även användas i arbetet med gymnasiearbetet och i andra ämnen samt vid studier på högskola eller universitet. NY UPPLAGA I denna uppdaterade upplaga har nya avsnitt tillkommit om bl.a. brexit, #metoo och Agenda 2030. Dessutom har kapitlet om källkritik helt arbetats om, till att ha större fokus på dagens medieklimat, sociala medier, fake news och alternativa medier. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. I de många interaktiva uppgifterna kan eleverna träna vidare på sin förmåga att analysera ämnesinnehållet. De kan använda kapitelsammanfattningarna och de korta filmerna som introduktion eller avslutning i arbetet med kapitlen - för att skapa förförståelse och repetera. Här finns också självvärderingsrutor till varje kapitel, digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, nutidsfrågor och konkretiserande filmer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Faktafördjupningar • Självvärderingsrutor • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Interaktiva uppgifter, kopplade till betygskriterierna • Digital ämnesordlista • Nutidsfrågor • Konkretiserande filmer Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Stringent 2–3 – Klasslicens – Digitalt (upp till 30 användare) är giltig ett år från aktiveringsdatum. Stringent 2–3 finns även som Elevlicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Information

ISBN:

9789144138091

Utgivningsår:

2015

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

38745-WK02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

296

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;