Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Stringent 1b Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 36 mån

Samhällskunskap för gymnasieskolan

Skickas följande arbetsdag

Stringent 1b - Digital elevlicens 12 mån

Samhällskunskap för gymnasieskolan

Skickas inom 3 timmar

Stringent 1b - Digital elevlicens 12 mån 30 elever

Samhällskunskap för gymnasieskolan

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Elevpaket - tryckt + digitalt 461 kr inkl. moms
Elevlicens - digital produkt 160 kr inkl. moms
Elevlicens för 30 elever - digital produkt 3 774 kr inkl. moms

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN I Stringent-serien ligger betoningen på viktiga begrepp, modeller och teorier. Syftet är att ge eleverna bra verktyg för att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor. Detta hjälper också eleverna att skapa ordning i den stora mängd fakta som möter dem särskilt i kursen samhällskunskap 1b. NY UPPLAGA Denna nya uppdaterade upplagan är kompletterad med avsnitt om brexit och coronapandemin för att nämna några exempel samt utökad med nya typer av i...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN I Stringent-serien ligger betoningen på viktiga begrepp, modeller och teorier. Syftet är att ge eleverna bra verktyg för att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor. Detta hjälper också eleverna att skapa ordning i den stora mängd fakta som möter dem särskilt i kursen samhällskunskap 1b. NY UPPLAGA Denna nya uppdaterade upplagan är kompletterad med avsnitt om brexit och coronapandemin för att nämna några exempel samt utökad med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna bl.a. får träna sin förmåga att argumentera. ELEVPAKETET – TRYCKT BOK OCH DIGITALT LÄROMEDEL Elevpaketet består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel – en kombination som är perfekt för blended learning. Att tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på annat håll. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens samhällskunskap 1a2. DET DIGITALA LÄROMEDLET Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till betygskriterierna, självvärderingsrutor till varje kapitel, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, nutidsfrågor och konkretiserande filmer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Självvärderingsrutor • Interaktiva uppgifter. • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. • Digital ämnesordlista • Nutidsfrågor. • Konkretiserande filmer. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Stringent 1b finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Stäng
Information

ISBN:

9789144167404

Utgivningsår:

2017

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

39434-BT02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

312

Digitalt läromedel

Licenstid:

36 mån
 ;

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN Att tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på ann...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN Att tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på annat håll. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens samhällskunskap 1a2. NY UPPLAGA Denna nya uppdaterade upplagan är kompletterad med avsnitt om brexit och coronapandemin för att nämna några exempel samt utökad med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna bl.a. får träna sin förmåga att argumentera. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till betygskriterierna, självvärderingsrutor till varje kapitel, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, nutidsfrågor och konkretiserande filmer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Självvärderingsrutor • Interaktiva uppgifter. • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. • Digital ämnesordlista • Nutidsfrågor. • Konkretiserande filmer. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Stringent 1b – Elevlicens – Digitalt säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Stringent 1b finns även som Klasslicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Information

ISBN:

9789144138060

Utgivningsår:

2017

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

39434-WB02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

320

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN Att tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på ann...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLAN Att tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på annat håll. I det avslutande kapitlet finns ett exempel på hur en uppsats kan skrivas – eleverna får en mall att använda i sitt arbete med samhällsfrågor. Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens samhällskunskap 1a2. NY UPPLAGA Denna nya uppdaterade upplagan är kompletterad med avsnitt om brexit och coronapandemin för att nämna några exempel samt utökad med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna bl.a. får träna sin förmåga att argumentera. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till betygskriterierna, självvärderingsrutor till varje kapitel, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet, nutidsfrågor och konkretiserande filmer. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning. • Självvärderingsrutor • Interaktiva uppgifter. • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar. • Digital ämnesordlista • Nutidsfrågor. • Konkretiserande filmer. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Stringent 1b – Klasslicens – Digitalt (upp till 30 användare) är giltig ett år från aktiveringsdatum. Stringent 1b finns även som Elevlicens – Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt.

Stäng
Information

ISBN:

9789144138046

Utgivningsår:

2017

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

39434-WK02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

320

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;