Privatperson Logga in

Barn utvecklar sitt språk

Skickas följande arbetsdag

306 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Författarna behandlar såväl den normala första- och andraspråksutvecklingen som den som berörs av olika typer av hinder, t.ex. neuropsykiatriska problem eller dyslexi. De olika kapitlen rör bland annat frågan om det finns en biologiskt betingad kritisk per...

Information

Illustratör:

Lova Ernfors

ISBN:

9789144067438

Utgivningsår:

2003

Revisionsår:

2010

Artikelnummer:

31258-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

296

Författare

Louise Bjar

Master of Arts - Education, University of Greenwich, London. Louise Bjar har många års erfarenhet av undervisning som mellanstadielärare och talped...

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läroch läsprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervis...

Niclas Abrahamsson

Niclas Abrahamsson är professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Hans forskningsintressen ...

Monica Axelsson

Monica Axelsson är professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska som andraspråk vid Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms uni...

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped, med. dr i logopedi och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Hö...

Ulf Fredriksson

Ulf Fredriksson är docent i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och s...

Kristina Hansson

Kristina Hansson är leg. logoped, docent och universitetslektor i logopedi.

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam är fil.dr i lingvistik och professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forsknings...

Ingrid Häggström

Ingrid Häggström är fi l.lic. i pedagogik. Hon arbetar som lärarutbildare vid Linköpings universitet inom området grundläggande färdigheter i läsni...

Eva Magnusson

Eva Magnusson, leg. logoped, fil.dr, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund.

Kerstin Nauclér

Kerstina Nauclér, leg. logoped, docent i fonetik, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, Lund.

Ulrika Nettelbladt

Ulrika Nettelbladt är fil.dr i fonetik, leg. logoped och professor i logopedi vid Lunds universitet. Hon har i många år varit verksam som föreläsar...

Christina Reuterskiöld

Christina Reuterskiöld-Wagner, leg. logoped, med.dr, Department of Speech-Language Pathology and Audiology vid New York University, New York, USA.

Sven Strömqvist

Sven Strömqvist är professor i allmän språkvetenskap och språkinlärning vid Lunds universitet och vetenskaplig chef för Humanistlaboratoriet vid sa...

Karin Taube

Karin Taube är professor i pedagogik med inriktning mot barns läs- och skrivutveckling och en av landets främsta läsforskare.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer