Privatperson Logga in

Att leva med psykisk funktionsnedsättning

- livssituation och effektiva vård- och stödinsats

Skickas följande arbetsdag

406 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Det offentliga stödsystemet för personer med psykisk funktionsnedsättning är i dag huvudsakligen ett samhällsbaserat servicesystem med tyngdpunkt på öppna vård- och stödformer. Det finns dock brister i systemets förmåga att möta behoven hos dessa personer, liksom det finns övergripande brister i deras situation i samhället som helhet. Trots omfattande reformer kännetecknas fortfarande situationen för målgruppen av utsatthet i form av diskriminering och andra former av stigmatisering samt ekon...

Information

Författare

David Brunt

David Brunt, leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och professor i vårdvetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéun...

Ulrika Bejerholm

Ulrika Bejerholm är legitimerad arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet, där hon leder forsk...

Urban Markström

Urban Markström är docent i socialt arbete vid Umeå universitet samt verk­sam som International Reader vid Swedish school of Social Science, Helsin...

Lars Hansson

Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet. Chef för Cen...

Elisabeth Argentzell

Elisabeth Argentzell – leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i arbetsterapi och biträdande lektor vid institutionen för hälsove...

Anita Bengtsson-Tops

Anita Bengtsson-Tops, leg. sjuksköterska, vidareutbildning psykiatrisk vård, doktor i medicinsk vetenskap och professor i vårdvetenskap vid Högskol...

Sofie Bäärnhielm

Sofie Bäärnhielm är överläkare, docent i psykiatri vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och chef för Transkulturellt...

Gunilla Cruce

Gunilla Cruce, socionom, doktor i medicinsk vetenskap och processledare i ACT-teamet i Malmö.

Mona Eklund

Mona Eklund är senior professor i arbetsterapi vid Lunds universitet och docent i psykologi. Hon har de senaste 30 åren forskat om aktivitet och ps...

Lena Hedlund

Lena Hedlund, MSc., leg sjukgymnast, specialistkompetens inom psykiatri och psykosomatik, basutbildning i psykoterapi, steg 1, samt systemiskt fami...

Fredrik Hjärthag

Björn Hofvander

Annika Lexén

Amanda Lundvik Gyllensten

Amanda Lundvik Gyllensten är docent vid Institutionen för Hälsovetenskaper, fysioterapeut programmet och forskargrupp fysioterapi vid Lunds univers...

David Rosenberg

David Rosenberg, socionom, fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Mikael Sandlund

Mikael Sandlund, leg. läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin, docent i psykiatri och överläkare vid psykiatriska kliniken, Norrlands univ...

Ulla-Karin Schön

Ulla-Karin Schön, socionom och docent i socialt arbete. Lektor vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Hon är bland anna...

Petra Svedberg

Petra Svedberg, leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Petras främsta forsknings...

Agneta Öjehagen

Agneta Öjehagen, leg. psykoterapeut, är professor i psykosocial forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, psykia...

Margareta Östman

Margareta Östman är socionom och professor i ämnet Hälsa och samhälle. Hon arbetar vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier vid Fakulteten ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer