Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vård, omsorg och rehabilitering utomhus

- teori, praktik och nya perspektiv

Skickas följande arbetsdag

Fysiska inne- och utemiljöer erbjuder olika förutsättningar för människans hälsa och därför är båda miljöerna betydelsefulla att ha tillgång till vid genomförande av vård, omsorg och rehabilitering. Vård, omsorg och rehabilitering utomhus omfattar det tvärvetenskapliga kunskapsområdet hälsa och landskapsarkitektur/miljöpsykologi. Boken är den första svenska kurslitteraturen som utgår från denna skärningspunkt där förutsättningarna för att lyckas med vård, omsorg och rehabilitering utomhus ino...

Läs mer

Fysiska inne- och utemiljöer erbjuder olika förutsättningar för människans hälsa och därför är båda miljöerna betydelsefulla att ha tillgång till vid genomförande av vård, omsorg och rehabilitering. Vård, omsorg och rehabilitering utomhus omfattar det tvärvetenskapliga kunskapsområdet hälsa och landskapsarkitektur/miljöpsykologi. Boken är den första svenska kurslitteraturen som utgår från denna skärningspunkt där förutsättningarna för att lyckas med vård, omsorg och rehabilitering utomhus inom regionala, kommunala och privata sammanhang beskrivs. Tillsammans redogör 58 författare och erfarenhetsskildrare för det aktuella evidensläget inom området samt hur hälsofrämjande och kvalitetssäkrade utemiljöer kan utformas och nyttjas. Personliga och professionella upplevelser av att delta i vård, omsorg och rehabilitering utomhus är också i fokus. Även djurs medverkan i behandlingsinsatser berörs. Syftet med boken är att bidra med nya perspektiv på vård, omsorg och rehabilitering utomhus och att fungera som en pådrivande faktor i utvecklingen och implementeringen av nya arbetssätt inom området. Bokens riktar sig till studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare inom vård, omsorg och rehabilitering. Även yrkesverksamma inom utformning, anläggning och skötsel av utemiljöer samt djur- och naturbrukspersonal kan finna boken intressant.

Stäng

Författare

 ;