Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Långvarig smärta ur ett vårdande perspektiv

Skickas följande arbetsdag

Långvarig smärta leder ofta till minskat välbefinnande och till minskad generell upplevd hälsa. Inom primärvården är smärta den vanligaste orsaken till att personer söker vård. Därför måste alla som arbetar inom vården ha en bred kunskap om vad smärta är för att på bästa sätt bemöta personer med långvarig smärta. Smärta är ett mänskligt fenomen och förekommer i alla åldrar. Boken tar därför upp alltifrån smärta hos små barn till smärta hos de allra äldsta personerna. Betydelsen av att uppmär...

Läs mer

Långvarig smärta leder ofta till minskat välbefinnande och till minskad generell upplevd hälsa. Inom primärvården är smärta den vanligaste orsaken till att personer söker vård. Därför måste alla som arbetar inom vården ha en bred kunskap om vad smärta är för att på bästa sätt bemöta personer med långvarig smärta. Smärta är ett mänskligt fenomen och förekommer i alla åldrar. Boken tar därför upp alltifrån smärta hos små barn till smärta hos de allra äldsta personerna. Betydelsen av att uppmärksamma och ta till vara patienters inneboende kunskap och kompetens i vårdmötet beskrivs också. Samtliga kapitel illustreras av fallbeskrivningar där utgångspunkten är olika situationer och vårdkontexter med förslag på adekvata omvårdnads- och stödåtgärder. Sjuksköterskans kärnkompetenser förankrar boken i det vårdande perspektivet. Boken riktar sig i första hand till studenter på grundutbildningar, främst till de som studerar till sjuksköterska, men även studenter inom fysioterapi och arbetsterapi kan ha stor nytta av bokens innehåll. Boken kan användas av andra professioner, liksom av studerande på olika vidareutbildningar som berör ämnet långvarig smärta.

Stäng

har idel kunniga kapitelförfattare, yrkesverksamma med specialistkompetens eller forskare inom smärta och rehabilitering. Boken har hög fackmässig tillförlitlighet.

Information

Redaktörer:

Helena Lööf

ISBN:

9789144138206

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

40923-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

213

Författare

 ;