Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Health literacy

Teori och praktik i hälsofrämjande arbete

Skickas följande arbetsdag

Health literacy har aktualiserats alltmer under 2000-talet som en central bestämningsfaktor för hälsa och är nära relaterad till lärande och utbildning. En hållbar investering i hälsa är därför att stärka health literacy för både den enskilda individen och för befolkningen. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för att främja health literacy genom hälsopolitik och i samhällets vardagsmiljöer. I boken har health literacy som begrepp sin utgångspunkt i en hälso­främjande kontext ...

Läs mer

Health literacy har aktualiserats alltmer under 2000-talet som en central bestämningsfaktor för hälsa och är nära relaterad till lärande och utbildning. En hållbar investering i hälsa är därför att stärka health literacy för både den enskilda individen och för befolkningen. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för att främja health literacy genom hälsopolitik och i samhällets vardagsmiljöer. I boken har health literacy som begrepp sin utgångspunkt i en hälso­främjande kontext utifrån värdegrund och principer för hälsofrämjande arbete. Såväl etiska som pedagogiska aspekter reflekteras i förhållande till health literacy-begreppet. Förhållandet till media med dess hälsobudskap belyses och diskuteras också, liksom möjligheterna att bedöma och mäta health literacy. I flera kapitel ges exempel från de nordiska länderna på hur hälso­främjande insatser kan främja health literacy genom hela livscykeln, från barn till äldre. I kapitlen beskrivs också hur professionsgrupper i sitt arbete kan bidra med att stärka befolkningens health literacy inom olika arenor. Health literacy i ett globalt perspektiv och med utblickar mot Europa lyfts också fram. Denna andra upplaga av Health literacy – teori och praktik i hälsofrämjande arbete är uppdaterad och utvidgad utifrån aktuell forskning och utvecklingsarbete med fokus på health literacy, men också utifrån centrala hälsopolitiska dokument om hälsofrämjande arbete från bland annat WHO. Målgruppen för boken är studerande vid universitet och högskola på olika nivåer inom folkhälso- och hälsovetenskap, men också praktiker och beslutsfattare som arbetar med att skapa förutsättningar för en jämlik och god hälsa hos befolkningen.

Stäng
Information

Illustratör:

Jonny Hallberg

ISBN:

9789144133331

Utgivningsår:

2014

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

37351-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

344

Författare

 ;