Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Nätbaserad utbildning

- en introduktion

Skickas följande arbetsdag

Vad innebär nätbaserad utbildning? Vad ska man tänka på för att lyckas med utbildningar på nätet? Vilka möjligheter och problem finns det med denna utbildningsform? Detta är en grundläggande bok som med utgångspunkt i aktuell forskning och teori visar att teknik kan vidga möjligheterna till utbildning och lärande. Författaren ger praktiska tips samtidigt som läsaren uppmuntras till egna reflektioner. Förutom en översikt av aktuella forskningsresultat återges en mängd kortare intervjuer med pe...

Läs mer

Vad innebär nätbaserad utbildning? Vad ska man tänka på för att lyckas med utbildningar på nätet? Vilka möjligheter och problem finns det med denna utbildningsform? Detta är en grundläggande bok som med utgångspunkt i aktuell forskning och teori visar att teknik kan vidga möjligheterna till utbildning och lärande. Författaren ger praktiska tips samtidigt som läsaren uppmuntras till egna reflektioner. Förutom en översikt av aktuella forskningsresultat återges en mängd kortare intervjuer med personer som arbetar med och forskar om nätbaserad utbildning. I princip all utbildning inom skola, högre utbildning och organisationer är idag mer eller mindre nätbaserad. Boken är relevant för alla som vill lära sig mer om hur nätet kan användas som stöd för utbildning och lärande. Andra upplagan Bokens kapitel Kapitel 1 En ny typ av utbildning Kapitlet beskriver hur nätbaserad utbildning har vuxit fram. Författaren delar med sig av sina tankar om lärande, teknik och kommunikation för att hjälpa läsaren att förstå de perspektiv på lärande och utbildning via nätet som boken förespråkar. Kapitel 2 Teknik och trender Här beskriver författaren utbildningsteknik med fokus på vad en lärplattform är samt hur man kan uppmuntra att en lärplattform används. Därefter diskuteras öppen teknik, vanligtvis fritt tillgänglig via nätet. Kapitlet avslutas med en diskussion av aktuella trender. Kapitel 3 Kommunikation I det tredje kapitlet diskuteras hur man kan dra nytta av datorstödd kommunikation i nätbaserad utbildning. Många olika typer av kommunikation diskuteras. Därefter föreslås när och hur olika typer av datorstödd kommunikation kan vara lämpliga att användas. Kapitel 4 Samarbete I fjärde kapitlet betonas att det är viktigt att uppmuntra till deltagande och samarbete trots att kursdeltagare inom nätbaserad utbildning ofta studerar vid olika tidpunkter och är geografiskt utspridda. Olika interaktionstyper diskuteras. Kapitlet syftar även till att bidra med förståelse om hur gemenskap och samarbete kan uppmuntras. Kapitel 5 Tre typer av närvaro I kapitlet presenteras en modell som beskriver tre typer av närvaro som är särskilt viktiga att stödja inom nätbaserad utbildning. Dessa benämns social närvaro, lärarnärvaro och kognitiv närvaro. Inledningsvis diskuteras hur lärare kan uppmuntra till lärgemenskap med utgångspunkt i denna modell. I kapitlets andra del diskuteras en fallstudie där modellen har anpassats och använts för att analysera nätbaserad handledning. Kapitel 6 Hur lyckas man med nätbaserad utbildning? I det sjätte kapitlet diskuteras faktorer man bör ta i beaktande när man planerar och genomför nätbaserad utbildning. Undervisnings- och ämnesrelaterade faktorer har central betydelse men även andra faktorer är inflytelserika, exempelvis om man lyckas uppmuntra till gemenskap och känsla av närvaro.

Stäng
Information

Författare:

Stefan Hrastinski

ISBN:

9789144088457

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2013

Artikelnummer:

33263-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

126
 ;