Privatperson Logga in

Viktimologisk forskning

Brottsoffer i teori och metod

Skickas följande arbetsdag

445 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Boken är en viktimologisk antologi skriven av forskare verksamma vid olika universitet, högskolor och myndigheter. Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån både individuella och strukturella perspektiv. Vi visar hur begreppet brottsoffer skapas i olika sammanhang, vi problematiserar brottsofferskapet och brottsofferstödet samt belyser brottsoffrens möte med rättsväsendet. I boken presenteras aktuell forskning med betoning på teori och metod. Boken...

Författare

Anita Heber

Anita Heber är doktor i kriminologi och verksam som forskare vid Södertörns Högskola. Hennes forskning har främst handlat om rädsla för brott, orga...

Eva Tiby

Eva Tiby: Professor emerita sedan 2017, dessförinnan professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Tiby har undervisat och forskat om metod, ...

Sofia Wikman

Sofia Wikman är docent och universitetslektor i kriminologi vid Högskolan i Gävle. Hon forskar om hur man kan mäta och förebygga våld i arbetslivet...

Annika af Sandeberg

Annika af Sandeberg är kriminolog och arbetar som verksamhetsledare på en lokal brottsofferjour. Hon undervisar i viktimologi vid Institutionen för...

Ulf Borelius

Ulf Borelius är doktorand vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, och medlem i Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociolog...

Nils Christie

Nils Christie är forskare, författare och debattör knuten till Oslo universitet, numera professor emeritus. Han födde begreppet ideala offret, vrid...

Görel Granström

Görel Granström är docent i rättsvetenskap och verksam som universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon undervisar på juri...

Stig Grundvall

Stig Grundvall är universitetslektor på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2005 på avhandlingen Vagabond M...

Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand är docent i Sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hon bedriver forskning om hemlösh...

Margareta Hydén

Margareta Hydén är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen omfattar psykosociala studier av områden som i...

Håkan Jönson

Håkan Jönson är professor i socialt arbete och verksam som lärare och forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Bland hans tidigare läroböck...

Carina Gallo

Carina Ljungwald är socionom och fil.dr i socialt arbete. Hon är verksam som universitetslektor vid Holy Names University i Kalifornien där hon for...

Bo Nilsson

Bo Nilsson är universitetslektor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Hans forskning inom det viktimologiska fälte...

Anna Rypi

Anna Rypi, doktor i sociologi, är lektor vid Sektionen för lärande och miljö, Högskolan i Kristianstad, och forskar vid Sociologiska institutionen,...

David Shannon

David Shannon arbetar som utredare på Brå. Förutom hans forskning om barns utsatthet för sexuella kontakter via internet har han också arbetat med ...

Annelie de Cabo y Moreda

Annelie Siring, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Avhandlingsprojekt: Myndighetsdiskurser om män som säljer oc...

Sara Uhnoo

Sara Uhnoo är lektor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbets­vetenskap vid Göteborgs universitet. Hon undervisar i kriminologi och h...

Ulla-Britt Wennerström

Ulla-Britt Wennerström är universitetslektor på Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Efter disputationen har hennes forskning rört...

Lisa Westfelt

Lisa Westfelt är fil. dr i kriminologi och hennes forskning har främst rört sig inom fältet ”crimmigration” där frågor om migration, säkerhet och b...

Malin Åkerström

Malin Åkerström är professor i sociologi med inriktning mot kriminalvetenskap vid Lunds universitet. Hon har skrivit böcker om kriminella livsstila...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer