Privatperson Logga in

Om krig och fred

En introduktion till freds- och konfliktstudier

Skickas följande arbetsdag

363 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Hur kan vi förstå uppkomsten och konsekvenserna av dagens konflikter? Vad kan göras för att förhindra att de bryter ut? Och hur kan pågående konflikter lösas på ett sätt som skapar varaktig fred? I denna breda grundbok presenteras centrala frågeställningar och analytiska perspektiv på krig, terrorism, konflikthantering och konfliktlösning, samt fredsbyggande och utveckling. Boken innehåller också illustrativa fallanalyser – allt ifrån första världskriget, kriget i Afghanistan, konflikthanteri...

Information

Författare

Karin Aggestam

Karin Aggestam är professor i statsvetenskap och innehavare av Pufendorf stolsprofessur 2016–2020 vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar...

Kristine Höglund

Kristine Höglund är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hennes forskning behandlar fredsbyggande, liksom orsakerna ti...

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell är historiker och docent i freds- och konfliktforskning och sedan 2006 professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han ha...

Olof Beckman

Olof Beckman är lektor i mänskliga rättighetsstudier vid Lunds universitet. Han undervisar och forskar främst om väpnade konflikter, allmän folkrät...

Annika Björkdahl

Annika Björkdahl är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om konfliktförebyggande, fredsbyggande, övergång...

Robert Egnell

Robert Egnell är professor och institutionschef vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han är även senior fe...

Hanne Fjelde

Hanne Fjelde är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen innefattar miljömässiga, politiska och ek...

Sara Gehlin

Sara Gehlin är teologie doktor vid Lunds universitet. Hennes forskning behandlar frågan om kvinnors roll i religiöst fredsbyggande. Sara undervisar...

Patrik Johansson

Patrik Johansson är lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, där han undervisar i freds- och konfliktstudier. Hans forskningsintressen rör hur...

Peter Johansson

Peter Johansson är lektor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskni...

Roland Kostic

Roland Kostic´ är lektor i Förintelse och folkmordstudier och docent i freds-och konfliktforskning vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. ...

Louise Olsson

Louise Olsson är filosofie doktor och forskare vid Peace Research Institute Oslo, Norge, och senior rådgivare på Folke Bernadotteakademin (FBA). Ho...

Anders Persson

Anders Persson är postdoc vid Statsvetenskapliga institutionen, Köpenhamns universitet. Han forskar om fredsbyggande, statsbyggande och normativ ma...

Michael Schulz

Michael Schulz är docent i freds- och utvecklingsforskning och är verksam vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Han har ...

Maria Småberg

Maria Småberg är filosofie doktor i historia och undervisar i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning har hon intresser...

Maria Stern

Maria Stern är professor i freds- och utvecklingsstudier vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hon har företrädesvis forska...

Lina Sturfelt

Lina Sturfelt är filosofie doktor i historia och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hennes forskning rör sig främst inom fältet ...

Isak Svensson

Isak Svensson är professor och arbetar som lärare och forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Hans forskn...

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum är professor vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Han är även associerad forskare vid FN universitete...

Anders Themnér

Anders Themnér är universitetslektor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, samt forskare vid Nordiska Afrikai...

Jan Ångström

Jan Ångström är professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Han disputerade...

Joakim Öjendal

Joakim Öjendal är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Han har forskat om demo...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer