Sverige
Privatperson Logga in

Arbete & välfärd

Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige

Skickas följande arbetsdag

462 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för arbetets kvalitet och mening, för hälsa, inflytande, och maktrelationer på arbetsmarknaden? Tjugosju forskare från en rad universitet och högskolor och från olika ämnen har samarb...

För en omfattande grundbok som tar sig an uppgiften att beskriva kopplingarna mellan arbete och välfärd i Sverige. Närmare 30 författare har gjort en gemensam ansträngning att skapa en helhetsbild som rör sig från individnivån, via organisation/mesonivån till samhällsnivån. Boken är fylld av nya och ibland annorlunda perspektiv som ger en god grund för seminarier och fördjupande diskussioner. En angelägen bok som bidrar med kunskap i en form som är spännande och som dessutom utmanar och får studenten att tänka själv.

Här finns nu en bok som erbjuder inte bara aktuella lägesbeskrivningar av arbetslivet i dag, men också gedigna och historiskt förankrade analyser av uppkomsten och förändringen av den svenska modellen. /…/ vill jag varmt rekommendera boken som nödvändig läsning för vem som helst som vill förstå hur vårt arbetsliv har organiserats och förändrats över tid.

Detta är en fantastiskt bra bok. Det är min förhoppning att alla ekonomi- och sociologistudenter kommer att läsa den./…/de kapitel som behandlar ledning och styrning lysande och mycket pedagogiska, till exempel Patrik Halls kapitel om New Public Management, Torsten Björkmans och Karin Lundqvists kapitel om den svenska modellen och internationaliseringen av vårt arbetsliv och Fredrik Movitz ́ och Åke Sandbergs tankeväckande analys av det specifikt svenska i sättet att leda.

Regeringen Reinfeldt lade ner Arbetslivsinstitutet och ströp anslagen för forskning om arbetet just som lean och andra metoder för hårdare utnyttjande av arbetskraften slog igenom. Antologin Arbete & välfärd är ett mått på vad forskarna ändå förmår.

ett monumentalverk som sammanfattar arbetslivsforskningens forskningsfront./.../täcker in allt från historiska makroaspekter av arbetsliv och arbetsmarknad, mesoperspektiv på ledning och styrning på organisationsnivå, till känslor, gränslöshet och motstånd i det nya arbetslivet./.../att enträget och pedagogiskt påvisa hur mikro, meso, och makro hänger ihop – ett av bokens stora bidrag./.../för er som också är fascinerade av vad folk gör på jobbet och vad de tycker om det: detta är en bok för er.

Vill du veta mer?

Lyssna på podden Lära från Lärda med Åke Sandberg som gäst.

Författare

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer