Privatperson Logga in

Arbete & välfärd

Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige

Skickas följande arbetsdag

462 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för arbetets kvalitet och mening, för hälsa, inflytande, och maktrelationer på arbetsmarknaden? Tjugosju forskare från en rad universitet och högskolor och från olika ämnen har samarb...

För en omfattande grundbok som tar sig an uppgiften att beskriva kopplingarna mellan arbete och välfärd i Sverige. Närmare 30 författare har gjort en gemensam ansträngning att skapa en helhetsbild som rör sig från individnivån, via organisation/mesonivån till samhällsnivån. Boken är fylld av nya och ibland annorlunda perspektiv som ger en god grund för seminarier och fördjupande diskussioner. En angelägen bok som bidrar med kunskap i en form som är spännande och som dessutom utmanar och får studenten att tänka själv.

Här finns nu en bok som erbjuder inte bara aktuella lägesbeskrivningar av arbetslivet i dag, men också gedigna och historiskt förankrade analyser av uppkomsten och förändringen av den svenska modellen. /…/ vill jag varmt rekommendera boken som nödvändig läsning för vem som helst som vill förstå hur vårt arbetsliv har organiserats och förändrats över tid.

en mycket värdefull genomgång, med otaliga tvärbelysningar, av arbetsmiljöns och välfärdsstatens genomslag och farthinder. Den svenska modellen är bokens röda tråd, arbetsmarknadsmodellen med partsförhållanden och kollektivavtal förstås, men utvidgad till hela samhällets organisering. Tudelningen politik - myndighetsutövning är central, något som vi sett under coronakrisen.

Regeringen Reinfeldt lade ner Arbetslivsinstitutet och ströp anslagen för forskning om arbetet just som lean och andra metoder för hårdare utnyttjande av arbetskraften slog igenom. Antologin Arbete & välfärd är ett mått på vad forskarna ändå förmår.

en bred, angelägen och områdesvis djup skildring av vad som hänt och fortsätter hända i Sverige.

Författare

Åke Sandberg

Åke Sandberg är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit verk...

Göran Ahrne

Göran Ahrne är professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är också forskare vid Score (Stockholms centrum fö...

Gunnar Aronsson

Gunnar Aronsson är professor i arbets- och organisationspsykologi och verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Gunnar forska...

Ann Bergman

Ann Bergman var professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hon forskar och undervisar främst inom områdena kön, arbet...

Torsten Björkman

Torsten Björkman är professor emeritus i arbetsvetenskap vid LTU och KTH och i ledarskap vid Försvarshögskolan; samt seniorkonsult. Han doktorerade...

Anders Boglind

Anders Boglind är sociolog och har varit forskare och lärare vid Sociologiska institutionen och Handelshögskolan i Göteborg. Mellan 1989 och 2007 a...

Malin Bolin

Malin Bolin är sociolog och lektor vid Samhällsvetenskapliga avdelningen vid Mittuniversitetet. Hon forskar om hur arbetsmiljö kan främjas med orga...

Moa Bursell

Moa Bursell är filosofie doktor i sociologi och forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Hennes forskning rör etnicitet, diskrimine...

Anna Fogelberg Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är även ...

Tina Forsberg

Tina Forsberg är sociolog och filosofie doktor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst områdena organis...

Carl le Grand

Carl le Grand är professor emeritus vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hans övergripande forskningsinriktning är social skiktn...

Patrik Hall

Patrik Hall är professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier (GPS) vid Malmö universitet. Han har forskat om managemen...

Magnus Hörnqvist

Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet och forskar i den kritiska traditionen från Marx och Foucault. Bland böckerna m...

Jan Ch Karlsson

Jan Ch. Karlsson är professor i organisation vid Avdelningen för ekonomi, språk och samhällsvetenskap, Högskolan i Östfold, Norge. Han har bland an...

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han forskar om fackliga organisationer och partsrelationer ur ett historiskt och i...

Christian Koch

Christian Koch är filosofie doktor i organisation och professor i processledning och innovation vid Chalmers tekniska högskola. Han forskar och und...

Karin Lundqvist

Karin Lundqvist är docent i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon doktorerade i sociologi år 1981 tillsammans med Torsten Björkman på...

Christin Mellner

Christin Mellner är filosofie doktor och verksam som forskare inom arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms un...

Fredrik Movitz

Fredrik Movitz (f.d. Augustsson) är docent i sociologi och lektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där han undervisar inom främ...

Roland Paulsen

Roland Paulsen är docent i sociologi och biträdande lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning rör främst arbet...

Lisa Schmidt

Lisa Schmidt är arbetsmiljöspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset. Lisa har varit verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet och har disputer...

Per Sederblad

Per Sederblad är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Malmö högskola. Han undervisar om ledarskap och organisa...

John Sjöström

John Sjöström är filosofie doktor och numera verksam som arbetsmiljöspecialist inom offentlig sektor; tidigare verkade han som forskare vid IVL Sve...

Egil J. Skorstad

Egil J. Skorstad är professor emeritus vid Høgskolen i Østfold. Hans forskning omfattar studier av teknologi och organisation, demokrati i arbetsli...

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig frä...

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligg...

Irene Wennemo

Irene Wennemo är sociolog och statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Hon har tidigare arbetat på LO som bland annat utredningschef, lett ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer